admin

1 2 3 25

Zwolennicy zjednoczonej Europy poparli Andrzeja Dudę

Instytut Myśli Schumana udzielił poparcia w wyborach prezydentowi Andrzejowi Dudzie. W konferencji prasowej wziął udział prof. Stanisław Gebhardt, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i współpracownik Sługi Bożego Roberta Schumana.

– Prezydent Duda promuje idee ojca zjednoczonej Europy, idee wspólnoty narodów Europy. To jest myśl, na której zależało Schumanowi – podkreślił prof. Zbigniew Krysiak. Założyciel Instytutu Myśli Schumana zwrócił uwagę, że dzisiaj w sytuacji, kiedy trzeba budować Europę właśnie przez wymiar wspólnoty jesteśmy jako Polacy bardzo potrzebni. – Andrzej Duda mówi o wartościach Schumana, czyli wspólnoty jako jedność, solidarność i pokój. Chcemy, aby Europa nie straciła tej siły i impetu, który pojawił się w niej po II wojnie światowej – zaznaczył prof. Krysiak.

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu zaznaczył, że dopiero z pojednania rodzi się solidarność, dzielenie się dobrami, a z tego rodzi się pokój. – Widzimy, że w Europie jest wiele takich sytuacji i problemów, które zagrażają pokojowi. Nie tyle w sensie militarnym, ale właśnie w relacjach miedzy ludźmi. To Schuman bardzo mocno akcentował. Ważną myślą jest budowanie pewnego nowego systemu społeczno-gospodarczego, który nazywamy solidaryzmem. O nim prezydent Duda bardzo często mówi. Ten solidaryzm jest wynikiem wartości chrześcijańskich, wypływa z bezinteresownego daru z siebie, o którym mówił Jan Paweł II. Solidaryzm jest potrzebny, aby usuwać dysproporcje społeczne – wskazał prof. Krysiak.

Podkreślił, że nieprawdą jest to, co mówią pewne środowiska, że prezydent Duda nie jest tym, który chce budować Europę. – Główne tezy, elementy w wypowiedziach prezydenta Dudy i ich realizacja właśnie są odzwierciedlone w tym, jak Schuman postrzegał i tworzył wspólnotę narodów Europy – powiedział prof. Krysiak.

Zdaniem prof. Stanisława Gebhardta, który w młodości współpracował z Robertem Schumanem, dzisiaj wartości chrześcijańsko-społeczne są coraz bardziej aktualne i poszukiwane. – To nie jest angażowanie Kościoła w życie publiczne i polityczne, ale to są działania propagujące uniwersalne wartości, niejako przetłumaczone przez Jezusa na życie społeczne – zaznaczył członek Szarych Szeregów i Armii Krajowej.

Prof. Gebhardt stwierdził, że prezydent Andrzej Duda jest przykładem, jak należy działać na rzecz społeczeństwa polskiego. – Prezydent przez dłuższy czas nie podejmował żadnych polemik z dzisiejszą opozycją, której specyficzną cechą jest narzekanie na przeciwników politycznych. To są zupełnie niepotrzebne dyskusje. Brak jest merytorycznej krytyki, pokazywania tego, co nie zostało zrobione. Prezydent jest bardzo ostrożny, aby nie sprowadzać dyskusji politycznej na te prymitywne tory plotek, nieraz z kanałów wyciągniętych historii – zauważył ekonomista i dodał: – Jestem osobiście przekonany że Andrzej Duda jest najlepszym kandydatem w wyborach 28 czerwca jako człowiek, który startuje nie dla własnych korzyści, ale rzeczywiście jest zorientowany na rozwój naszego kraju.

Instytut Myśli Schumana został założony w 2016 r. Na wzór swojego patrona podejmuje poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego rolę integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby tworzyć, budować, realizować i wprowadzać jedność, solidarność i pokój. W całej Polsce skupia kilkaset tysięcy członków i sympatyków.

Powołanie przedstawiciela Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniewa Krysiaka do Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej świadczy o integracji środowiska narodowego wokół myśli chrześcijańsko-społecznej wyrażonej przez Roberta Schumana w idei Jedność – Solidarność – Pokój.

Premier Profesor Piotr Gliński wręczył na Zamek Królewski w Warszawie nominacje 13 członkom Rady Programowej Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się odznaczeniem prof. Stanisława Gebhardta Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prof. Gebhardt został również Przewodniczącym Rady.

Dyrektor Instytutu prof. Jan Żaryn zapowiedział utworzenie Funduszu Patriotycznego, który będzie wspierał szeroki wachlarz inicjatyw badawczych i edukacyjnych ważnych dla dziedzictwa myśli narodowej i katolicko-społecznej.

Podczas wykładu okolicznościowego prof. Wojciech Roszkowski podkreślił wagę misji Instytutu, którym jest budowanie tożsamości kolejnych pokoleń Polaków.

𝐒𝐤ł𝐚𝐝 𝐑𝐚𝐝𝐲 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐲𝐭𝐮𝐭𝐮 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐜𝐭𝐰𝐚 𝐌𝐲𝐬́𝐥𝐢 𝐍𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐞𝐣

1. Prof. Stanisław Mieczysław Gebhardt – przewodniczący Rady – żołnierz AK, więzień Gestapo, działacz emigracyjnego Stronnictwa Pracy, współpracownik Roberta Schumana, współtwórca i jeden z liderów wielu międzynarodowych organizacji chrześcijańsko-demokratycznych, współinicjator odrodzenia Stronnictwa Pracy po roku 1989, prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego.

2. Marian Barański – działacz opozycji antykomunistycznej oraz pierwszych polskich ruchów pro-life, jeden z liderów Ligi Narodowo-Demokratycznej oraz Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu, więzień polityczny w okresie PRL.

3. Dr Ewa Czaczkowska – historyk, dziennikarka, pisarka, autorka książek m.in. o bł. ks. Jerzym Popiełuszce i kard. Stefanie Wyszyńskim, ekspert Muzeum Jana Pawła II i Muzeum Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

4. Michał Drozdek – socjolog, publicysta, przez wiele lat urzędnik państwowy, prezes Fundacji SPES, doradca premiera Jana Olszewskiego, badacz katolickiej nauki społecznej.

5. Prof. Marian Marek Drozdowski – historyk, nauczyciel akademicki, autor prac poświęconych m.in. Ignacemu Janowi Paderewskiemu, jeden z inicjatorów upamiętnienia m.in. Wojciecha Korfantego i Władysława Reymonta.

6. Dr. inż. Aleksander Maciej Jabłoński – publicysta, działacz środowisk polonijnych, prezes Instytutu im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

7. Marek Jurek – historyk, działacz opozycji antykomunistycznej (m.in. Ruchu Młodej Polski), współtwórca Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz marszałek Sejmu RP, publicysta katolicki.

8. Prof. Krzysztof Kawalec – historyk, dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu, kierownik Zakładu Historii Polski i Powszechnej od XIX do XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek poświęconych obozowi narodowemu m.in. biografii Romana Dmowskiego.

9. Dr Wojciech Kozłowski – historyk, dyrektor Instytutu Pileckiego, badacz teologii politycznych, nauczyciel akademicki.

10. Prof. Zbigniew Krysiak – ekonomista, nauczyciel akademicki, założyciel i prezes Instytutu Myśli Schumana.

11. Dr Jolanta Niklewska – historyk zajmująca się m.in. historią obozu narodowego, w tym działalnością Romana Dmowskiego

12. Prof. Janusz Odziemkowski – historyk zajmujący się m.in. katolicyzmem społecznym, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, były szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL.

13. Prof. Mieczysław Stanisław Ryba – historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, autor wielu publikacji dotyczących obozu narodowego, publicysta mediów katolickich, samorządowiec, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie.

14. Ks. dr hab. Robert Skrzypczak – duszpasterz akademicki, psycholog, teolog, wykładowca m.in. Papieskiego Wydziału Teologicznego.

15. Dr hab. Wojciech Turek – historyk, autor m.in. biografii Wojciecha Wasiutyńskiego, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, w latach 90. dyrektor biura Instytutu Konserwatywnego im. Edmunda Burke’a, wykładowca akademicki, dziennikarz mediów katolickich.

 

Ideologia Spinellego, w swoich mechanizmach jest stokroć groźniejsza niż sowiecki komunizm. Sowiecki komunizm niejako zabijał ciało, gdyż jego podstawą była przemoc fizyczna i militarna, a odpowiedzialny za taki stan rzeczy nie był anonimowy. Konsekwencją ideologii Spinellego i jego koncepcji superpaństwa jest zabijanie ducha i duszy przez różne mechanizmy i procedury instytucji centralnych bazujących na przemocy kapitałowej i regulacyjnej, w których występuje rozmycie odpowiedzialności i brakuje niejako tzw. winnego za taki stan rzeczy – mówi w rozmowie z Mateuszem Kosińskim i Jakubem Pacanem prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Więcej


IDŹMY Z MISJĄ – STAŃMY DO APELU I SIEJMY SZEROKO!!!

Świat, w tym Polska i Europa znalazły się w obliczu wielkiej pandemii koronawirusa, która ma zapewne swoje przyczyny w złym modelu społecznym i gospodarczym jaki panuje na globie ziemskim. Zły model społecznego funkcjonowania ludzi jest zaprzeczeniem solidarności między ludźmi i prowadzi do odcinania się od korzeni chrześcijańskich, stając także w jawnej sprzeczności z Wolą Boga. Objawem negatywnych skutków złego modelu społecznego jest fakt zabijania co roku na świecie ok. 40 mln wg danych z 1996 r. (Źródło: Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W, Martin, Claude A. Villee, BIOLOGIA, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1996, s. 1060),
          Wskutek holokaustu zabijania nienarodzonych dzieci, przez ostatnie 30 lat, śmierć poniosło 1,7 mld istnień ludzkich, co stanowi ok. 22% obecnej populacji ludzi na kuli ziemskiej, która wynosi ok. 7,7 mld. Obecnie, co roku zabija się ok. 60 milionów nienarodzonych dzieci, a to oznacza, że każdego dnia morduje się na świecie ok. 200 tys. dzieci, czyli codziennie ludzkość usuwa z ziemi taką liczbę dzieci, która jest równa liczbie mieszkańców dużego miasta. “Aborcja polega na przerwaniu ciąży i oznacza śmierć zarodka lub płodu. Około 40 milionów zabiegów aborcyjnych dokonywanych jest rokrocznie w skali światowej, w tym w samych tylko Stanach Zjednoczonych ponad milion” (Źródło: Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W, Martin, Claude A. Villee, BIOLOGIA, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1996, s. 1060).
          W czasach pandemii koronawirusa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest w pewnym sensie w centrum uwagi. WHO posiada doskonałą wiedzę na temat skali zabijanych nienarodzonych dzieci w świecie, dlatego wzywamy także tę organizację do podjęcia intensywnych działań w celu postawienia tamy holokaustowi unicestwiania bezbronnych dzieci.
          Męki fizyczne i duchowe jakie doświadczają dzieci wyrywane z łona matek są trudne do opisania i wyobrażenia a ich głos dochodzi z pewnością do Nieba i Bóg nie pozostaje obojętny wobec takiego dalszego krzyżowania Chrystusa, który jest, żyje i cierpi w człowieku. W tym wszystkim cierpi też równie mocno nasza Matka Niebieska i jej Niepokalane Serce i stale, przez głos wychodzący z Fatimy, Medjugorie i innych miejsc, błaga świat o odwrócenie się od tej błędnej drogi. Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński także napominał, że naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.
          Obecne doświadczenie epidemii uświadomiło już wielu ludziom jak wielką wartość ma życie, dlatego sytuacja ta jest sygnałem dla wszystkich narodów i ich przywódców oraz polityków do odwrócenia się od mordowania nienarodzonych dzieci. Trud i cierpienia jakie obecnie ludzie przeżywają w obliczu śmierci w wyniku epidemii spowodowanej koronawirusem ma przypominać o milion razy większym cierpieniu jakie przeżywają zabijane nienarodzone dzieci.
          Wierzymy, że sytuacja ta jest też wołaniem Chrystusa do ludzi o odwrócenie się od uśmiercania nienarodzonych dzieci, co wymaga wielkiej międzynarodowej mobilizacji na czele z polskimi przywódcami duchowymi, politycznymi i cywilnymi. Mobilizacja to powinna doprowadzić do tego, aby wszędzie na świecie podjąć działania do zaprzestania holokaustu zabijania dzieci, bo wówczas taka postawa w myśl powiedzenia „dobro i zło wracają” albo „kto mieczem wojuje od miecza ginie”, może doprowadzić do tego, że obecna pandemia minie a także kolejne epidemie nie będą miały miejsca.W tym kontekście z naszej modlitwy, modlitwy wszystkich ludzi dobrej woli, modlitwy kościoła, modlitwy chrześcijan, modlitwy biskupów i modlitwy polityków o zatrzymanie pandemii koronawirusa powinna wynikać intencja, deklaracja i zobowiązanie wobec Boga i ludzi do zaprzestania zabijania dzieci i w dalszej kolejności podjęcia odpowiednich działań. W tej sprawie cała ludzkość powinna wykazać się tak wielką determinacją jaką widzimy w sytuacji pandemii koronawirusa. Przyjęcie takiej postawy spowoduje, że obecna pandemia minie, a inne, być może jeszcze gorsze, w przyszłości nie nadejdą.
          Przy okazji obecnej sytuacji wielu polityków używa sformułowania, że „walczymy o życie obywateli” i jest to słuszne, ale w tym kontekście musimy sobie uświadomić, że zabijane nienarodzone dzieci są także obywatelami i trzeba równie głośno opowiadać się za ich ratowaniem i walką o ich życie.
          Niniejszym zapraszamy wszystkich Polaków i wszystkich ludzi dobrej woli na świecie do włączenia się w dzieło modlitewne i działanie na rzecz „WSPÓLNOTY SERCA Z NIENARODZONYMI DZIEĆMI”, co będzie się przyczyniać do budowania Jedności, Solidarności i Pokoju w Polsce, Europie i na świecie.
          Apelujemy o podjęcie zintegrowanych działań i zjednoczmy się w wołaniu do Nieba o przebaczenie za mordowane w takiej skali dzieci, deklarując jednocześnie Bogu, że podejmiemy dzieło postawienia tamy, w czym będziemy tak gorliwie działać i współpracować jak to robimy walcząc z koronawirusem.
          Celem tego dzieła jest też powrót do pierwotnej idei Sługi Bożego Roberta Schumana zawartej w zdaniu logicznym JEDNOŚĆ -> SOLIDARNOŚĆ -> POKÓJ jako funkcji celu w procesie budowy Wspólnoty Narodów Europy jako wspólnoty ducha i serca, w której nie interes, instytucje czy zysk mają dominujące znaczenie, ale dobre relacje między ludźmi, troska o życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz równowaga społeczna i ekonomiczna, co powinno prowadzić do tworzenia SOLIDARYZMU jako nowego systemu społeczno-gospodarczego.
          Robert Schuman zawierzył siebie i Europę Maryi w formule świętego Ludwika de Montfort w stylu Totus Tuus (cały Twój Maryjo), dla którego fundamentem budowania wspólnoty w wymiarze narodowym i międzynarodowym były następujące filary: PATRIOTYZM, SOLIDARNOŚĆ, WOLNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ I CHRZEŚCIJAŃSTWO.
          Stańmy więc do apelu pod kierunkiem Maryi, „która ukształtuje i wyposaży wielkich mężów na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali na wszystkie krainy. Kiedy i jak to się stanie Bogu jedynemu wiadomo, co do nas – milczmy, módlmy się, prośmy, działajmy” (Święty Ludwik de Montfort, „O prawdziwym oddaniu się Maryi”)
          „Ten kto się dobrowolnie poświęcił i ofiarował dobrowolnie Jezusowi Chrystusowi przez Maryję nie rozporządza już wartością żadnego ze swych dobrych uczynków – wszystko co cierpi, mówi, czyni, myśli dobrego należy do Maryi” (Święty Ludwik de Montfort, „O prawdziwym oddaniu się Maryi”). Taką postawę przyjęli święty Jan Paweł II, Sługa Boży Robert Schuman i Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński oddając się w macierzyńską niewolę Maryi, przez pełne zawierzenie Totus Tuus – cały Twój.
          W tym dziele zachęcamy do integrowania się wszystkich ludzi dobrej woli, przywódców politycznych i przywódców duchowych z całego świata wokół modlitwy do Miłosierdzia Bożego każdego dnia o godzinie 15.00. oraz Modlitwy bez Granic (która obejmuje Mszę Świętą) w stolicach wszystkich krajów 13 dnia każdego miesiąca początkowo przez następne 3 lata. W tym samym czasie należy podjąć różnego rodzaju konkretne projekty wspierające to działanie, aby zatrzymać ten holokaust zabijania dzieci.
          Do komunikowania się i budowy wspólnoty ludzi dobrej woli wokół tego dzieła wykorzystujemy platformy Internetowe (między innymi ze względu na obecną pandemię) a w szczególności platformę komunikacyjną o nazwie MS Teams (Microsoft Teams). Prosimy o zapoznanie się z tą platformą i zainstalowanie na swoim komputerze.

Instytut Myśli Schumana

Prośby o informacje kierować: sekretariat@IMSchuman.com; www.IMSchuman.com; Tel. +48 570 990 686; +48 575 990 686

1 2 3 25