Oddział Instytutu Myśli Schumana w Odolanowie powstał 20.11.2020 r. na mocy uchwały Zarządu Instytutu Myśli Schumana, w ramach której nominację na stanowisko Dyrektora Oddziału otrzymał Pan Bogusław Cebulski.

Bogusław Cybulski
Dyrektor Oddziału Instytutu Myśli Schumana
w Odolanowie

Rada Wsparcia

Oddziału Instytutu Myśli Schumana w Odolanowie

Roman Pacholczyk
Przewodniczący Rady Wsparcia
Wicestarosta Ostrowski

Jerzy Berlik
Wiceprzewodniczący Rady Wsparcia
Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Jerzy Herbik
Członek Rady

Stefan Prukała
Członek Rady

Marek Stefański
Członek Rady

Waldemar Weihs
Członek Rady

Paweł Kura
Członek Rady

Zenon Płocharz
Członek Rady

Rafał Nawrot
Członek Rady

Mirosław Nowacki
Członek Rady

Wojciech Jakimowicz
Członek Rady

Stanisław Bartoszek
Członek Rady

Jerzy Wojtaszek
Członek Rady