Grupy Schumana opierają się na życiu i dziele Sługi Bożego Roberta Schumana i Świętym Benedykcie – patronie Europy.

Formacja „Świętych w Garniturach”

Fundamenty – Misja i Cele – Duchowość

Wstęp
1. Sługa Boży Robert Schuman Ojcem „Grup Schumana”
2. Uwarunkowania zapotrzebowania na „Grupy Schumana”
3. Historia powstania i charakter „Grup Schumana”
4. Misja „Grup Schumana”
5. Cele działalności „Grup Schumana”
6. Osobowość Roberta Schumana
7. Formacja „Grup Schumana”
8. Modlitwa o Beatyfikację Sługi Bożego Roberta Schumana
9. Modlitwa o wstawiennictwo Sługi Bożego Roberta Schumana

Plik pdf z pełnym materiałem: Grupy Schumana Fundamenty Misja Cele Duchowość final

 

Aranżacja, struktura i modlitwy spotkania Grupy Schumana

Aranżacja miejsca spotkania

Przed spotkaniem Grupa ustawia obrazy Roberta Schumana, Świętego Benedykta i Maryi niosącej Ducha Świętego, które stoją na sztalugach. Grupa ustawia świecę, która jest zapalana na początku spotkania przy słowach „Światło Chrystusa”.

Struktura spotkania

1. Kontemplacja obecności Boga – modlitwa na rozpoczęcie (ok. 15 min)
2. Budowanie przyjaźni przez dzielenie się swoim życiem, uczuciami, radościami, problemami, potrzebami i troskami w połączeniu z tematem danego miesiąca wg formacji z dwunasto-kręgu (ok. 30 min)
3. Dzieła misyjne – omawianie projektów w służbie społecznej (ok. 1-2 godz.)
4. Modlitwa o beatyfikację Roberta Schumana i modlitwy końcowe (ok. 10 min)

Plik pdf z pełnym materiałem: Grupy Schumana – Spotkanie – Aranżacja – Struktura – Modlitwy final

Kanon Modlitewny

„Ten kto się dobrowolnie poświęcił i ofiarował dobrowolnie Jezusowi Chrystusowi przez Maryję nie rozporządza już wartością żadnego ze swych dobrych uczynków – wszystko co cierpi, mówi, czyni, myśli dobrego należy do Maryi.

Ona tym rozporządza wedle woli Swego Syna i na Jego większą chwałę. Jest Ona tak miłosierną, że nie odrzuca nikogo, kto ją o pośrednictwo prosi, choćby był największym grzesznikiem, gdyż jak mówią święci nie słyszano nigdy jak świat światem by ktokolwiek, kto by się do najświętszej Dziewicy z ufnością i wytrwałością udał od niej został odrzucony.

Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy powstaną, których Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali na wszystkie krainy. Kiedy i jak to się stanie Bogu jedynemu wiadomo, co do nas – milczmy, módlmy się, prośmy, działajmy”

(Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, „O prawdziwym oddaniu się Najświętszej Maryi Pannie”)

Plik pdf z pełnym tekstem Kanonu: Grupy Schumana Kanon Modlitewny final

Teksty do rozważań na sierpień