Rada Programowa

Rada Programowa jest instytucją, która wspomaga merytorycznie w organizacji naszego wydarzenia. Są to wybitni eksperci w wielu dziedzinach życia społecznego i naukowego. Członkami Rady Programowej są: 

Prof. Zbigniew Krysiak – Przewodniczący 

Prof. Przemysław Czarnek

Prof. Andrzej Zybertowicz

Prof. Tomasz Grosse

Prof. Robert Socha

Dr Daniel Milewski 

Dr Piotr Pietrzak

Dr Bartosz Lewandowski

Dr Filip Ludwin

Dr Daniel Milewski 

Dr Krzysztof Radecki

Dr Marek Oktaba