Zarząd

Prof. Zbigniew Krysiak

Przewodniczący Rady Programowej

Ryszard Krzyżkowski

Prezes Zarządu