Formacja

Grupy Schumana opierają się na życiu i dziele Sługi Bożego Roberta Schumana i Świętym Benedykcie – patronie Europy.

Fundamenty – Misja i Cele – Duchowość

Formacja „Świętych w Garniturach”

Fundamenty – Misja i Cele – Duchowość
Wstęp
1. Sługa Boży Robert Schuman Ojcem „Grup Schumana”
2. Uwarunkowania zapotrzebowania na „Grupy Schumana”
3. Historia powstania i charakter „Grup Schumana”
4. Misja „Grup Schumana”
5. Cele działalności „Grup Schumana”
6. Osobowość Roberta Schumana
7. Formacja „Grup Schumana”
8. Modlitwa o Beatyfikację Sługi Bożego Roberta Schumana
9. Modlitwa o wstawiennictwo Sługi Bożego Roberta Schumana

Aranżacja, struktura i modlitwy spotkania Grupy Schumana

Przed spotkaniem Grupa ustawia obrazy Roberta Schumana, Świętego Benedykta i Maryi niosącej Ducha Świętego, które stoją na sztalugach. Grupa ustawia świecę, która jest zapalana na początku spotkania przy słowach „Światło Chrystusa”.

Struktura spotkania

1. Kontemplacja obecności Boga – modlitwa na rozpoczęcie (ok. 15 min)
2. Budowanie przyjaźni przez dzielenie się swoim życiem, uczuciami, radościami, problemami, potrzebami i troskami w połączeniu z tematem danego miesiąca wg formacji z dwunasto-kręgu (ok. 30 min)
3. Dzieła misyjne – omawianie projektów w służbie społecznej (ok. 1-2 godz.)
4. Modlitwa o beatyfikację Roberta Schumana i modlitwy końcowe (ok. 10 min)

Plik pdf z pełnym materiałem: Grupy Schumana – Spotkanie – Aranżacja – Struktura – Modlitwy

Kanon Modlitewny

Ten kto się dobrowolnie poświęcił i ofiarował dobrowolnie Jezusowi Chrystusowi przez Maryję nie rozporządza już wartością żadnego ze swych dobrych uczynków – wszystko co cierpi, mówi, czyni, myśli dobrego należy do Maryi.

Ona tym rozporządza wedle woli Swego Syna i na Jego większą chwałę. Jest Ona tak miłosierną, że nie odrzuca nikogo, kto ją o pośrednictwo prosi, choćby był największym grzesznikiem, gdyż jak mówią święci nie słyszano nigdy jak świat światem by ktokolwiek, kto by się do najświętszej Dziewicy z ufnością i wytrwałością udał od niej został odrzucony.

Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy powstaną, których Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali na wszystkie krainy. Kiedy i jak to się stanie Bogu jedynemu wiadomo, co do nas – milczmy, módlmy się, prośmy, działajmy

(Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, „O prawdziwym oddaniu się Najświętszej Maryi Pannie”)

Plik pdf z pełnym tekstem Kanonu: Grupy Schumana Kanon Modlitewny

Dwunastokrąg Duchowości Grup Schumana

(rozważania formacyjne na każdy dzień roku)

Dziękujemy serdecznie Annie Smyk,

naszej siostrze z Grupy Schumana przy Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, za wielką i systematyczną pracę włożoną w wybór poniżej załączonych tekstów do codziennych rozważań z książek znajdujących się na liście „Dwunastokręgu Duchowości Grup Schumana”

I. Miłosierdzie Boże (Styczeń)
Na podstawie:
„Boże miłosierdzie”, Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec:

Plik pdf z tekstami do rozważań na styczeń: Boże Miłosierdzie – myśli na styczeń ZK

II. Przebaczenie (Luty)
Na podstawie:
„Przebaczenie”, Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec:
Plik pdf z tekstami do rozważań na luty: Przebaczenie – myśli na luty ZK

III. Osiem duchów zła (Marzec)
Na podstawie:
„Osiem duchów zła”, Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec:

Plik pdf z tekstami do rozważań na marzec: Osiem Duchów Zła – myśli na marzec ZK

IV. Słowo wcielone (Kwiecień)
Na podstawie:
„Słowo wcielone”, Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec:

Plik pdf z tekstami do rozważań na kwiecień: Słowo Wcielone – myśli na kwiecień ZK

V. Ojcze nasz (Maj)
Na podstawie:
„Kiedy mówimy Ojcze nasz”, Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec:

Plik pdf z tekstami do rozważań na maj: Kiedy mówimy Ojcze nasz – myśli na maj ZK

VI. Prawda w życiu człowieka (Czerwiec)
Na podstawie:
„Prawda w życiu człowieka”, Włodzimierz Zatorski, OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec:

Plik pdf z tekstami do rozważań na czerwiec: Prawda w życiu człowieka – myśli na maj ZK

VII. Pieśni dla Pana (Lipiec)
Na podstawie:
„Pieśni dla Pana – Modlitwa Kościoła”, Włodzimierz Zatorski, OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec:

Plik pdf z tekstami do rozważań na lipiec: Pieśni dla Pana – myśli na lipiec ZK

VIII. Modlitwa serca (Sierpień)
Na podstawie:
„Modlitwa serca”, Włodzimierz Zatorski OSB (red.), Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec:

Plik pdf z tekstami do rozważań na sierpień: Modlitwa Serca – myśli na sierpień ZK

IX. Powtórne przyjście Chrystusa (Wrzesień)
Na podstawie:
„Antychryst i koniec świata”, Hildegarda z Binden, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec:

Plik pdf z tekstami do rozważań na wrzesień: Powtórne przyjście Chrystusa – mysli na wrzesien ZK

X. Poznanie i pełnienie Woli Boga (Października)
Na podstawie:
„Traktat o najkrótszej drodze do doskonałości, czyli o wytrwałej trosce, wypełnianiu i poznaniu Woli Bożej”, Kasper Drużbicki SJ, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec:

Plik pdf z tekstami do rozważań na październik: Pełnienie Woli Boga – myśli na październik ZK

XI. Maryja przewodniczka wiary (Listopad)
Na podstawie:
„Przewodniczka wiary – Maryja Oblubienica Ducha Świętego”, Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec:

Plik pdf z tekstami do rozważań na listopad: Maryja Przewodniczka wiary – myśli na listopad ZK

XII. Wielcy mężowie formowani przez Maryję Pokoju (Grudzień)
Na podstawie:
„Traktat o prawdziwym oddaniu się do Najświętszej Maryi Pannie”, Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, Wydawnictwo Montfort:

Plik pdf z tekstami do rozważań na grudzień: O prawdziwym oddaniu sie Maryi – mysli na grudzien ZK

Ut Omnibus Glorificetur Deus