Partnerzy

Darczyńcy

Drugą Edycję Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN

Drugą Edycję Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego dofinansowano ze środków Fundacji PGE

Partnerzy z poprzednich lat