Proces beatyfikacyjny

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Roberta Schumana został otwarty 9 czerwca 1990 roku przez biskupa Metz Pierre’a Raffina. Obecnie trwa rzymski etap tego procesu po zatwierdzeniu 10 lutego 2006 roku dekretu o ważności etapu diecezjalnego. 19 czerwca 2021 papież Franciszek podpisał dekret o heroiczność cnót i odtąd przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

Modlitwa o Beatyfikację Sługi Bożego Roberta Schumana

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Sługę Bożego Roberta Schumana, który był wiernym budowniczym pokoju opierając swoje działania na wartościach ewangelicznych.

 

On stając w obliczu szerzącego się zła i jego straszliwych skutków w pierwszej i drugiej wojnie światowej stał się pokornym Sługą Bożym podejmując trud pojednania narodów przez dzieła, które umożliwiły znoszenie powstałych granic nienawiści między narodami, tworzenie braterskiej przyjaźni między ludźmi i przebaczanie wyrządzonych krzywd.

 

Sługa Boży Robert Schuman sięgając do fundamentów wartości chrześcijańskich Europy, w tym dzieł i misji Świętego Benedykta – Patrona Europy, nie bał się oddać całego swego życia za bliźnich, gdyż nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich.

 

Pokazał on nam w pokornym uniżeniu, jak można szerzyć pokój Chrystusa przez miłość do nieprzyjaciół i wrogów przyoblekając się w pełną zbroję Bożą, aby móc ostać się wobec podstępnych zakusów złego.

 

W walce tej nie bał się on nie tylko poświęcić całe życie, ale także był gotowy oddać swoje życie na chwałę Bożą. Będąc w służbie Bogu poprzez różaniec zawierzył Maryi Królowej Pokoju oddając pod Jej stopy Europę i jej pojednanie. Został on także do końca wierny Kościołowi – Mistycznemu Ciału Chrystusa, którego głową jest sam Jezus. Wierzymy, że owocem służby Roberta Schumana jest cud długotrwałego pokoju, który utrzymuje się w Europie w okresie tak długim, jaki nie był spotykany od wielu wieków.

 

Na tle straszliwych skutków pierwszej i drugiej wojny światowej wierzymy, że dzieło, którego Bóg dokonał przez Swojego Sługę Roberta Schumana, jest wyrazem Miłosierdzia dla nas i świata całego za sprawą Bolesnej Męki Chrystusa.

 

Boże, pozwól nam w Twoim Kościele czcić Roberta Schumana – ucznia i naśladowcę Chrystusa – jako błogosławionego. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo Sługi Bożego Roberta Schumana

Panie Boże!

 

To za przykładem człowieka pełnego pokoju, „łagodnego, cichego i o pokornym sercu”, zawracam się do Ciebie w mojej modlitwie.

 

Za sprawą Roberta Schumana powierzam się Twojej Boskiej Opatrzności i Tobie wyznaję:

 

Ty jesteś moim Mistrzem i Nauczycielem i w Tobie mam zaufanie.

 

Wysłuchaj mojej modlitwy (podaj intencję) i przyjdź okazać świętość Twojego sługi Roberta Schumana,
ucznia Chrystusa w polityce.

 

Panie Boże, pozwól mi dzisiaj czynić Twoją wolę wszędzie tam, gdzie jestem i żyję. Amen. (Za aprobatą Kościoła)

 

UT OMNIBUS GLORIFICETUR DEUS