O nas

Jest to już druga edycja Forum które odbyło się od 19 do 23 września 2022 roku na pięknym zamku w Krasiczynie.

Brało w nich udział 120 młodych aktywnych społecznie 

lub politycznie uczestników z całego regionu Trójmorza 

oraz zainteresowana młodzież z krajów poza regionem 

co wpłynęło na szerszą promocję tej inicjatywy.

Wydarzenie to odbywało się jako wydarzenie dwujęzyczne z tłumaczeniem symultanicznym na polski i angielski. Tłumacze pracowali na każdym panelu 

i każdego dnia umożliwiając pełne uczestnictwo wszystkim osobom, które chciały, a z racji językowych mogli mieć bariery. Dzięki uprzejmości mediów codziennie odbywało się w sumie kilkanaście relacji w TVP Info, TVP3 Rzeszów oraz TVP World. 

Z zadowoleniem przyjmujemy również zainteresowanie mediów
takich jak między innymi: „DoRzeczy”, „Radio Maryja”, „Telewizja TRWAM”, „Polskie Radio Rzeszów”, „Kurier Rzeszowski”. Wszystkie wystąpienia były transmitowane na żywo 

lub retransmitowane. Dzięki profesjonalnego przekazu szacujemy, na podstawie oglądalności w mediach, że działania w Krasiczynie dotarły w sumie do kilkunastu milionów odbiorców w Polsce,
Europie na świecie. Wsparło nas również wiele instytucji między innymi: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowy Instytut Wolności, Polska Grupa Energetyczna, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Fundacja BGK, Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Starostwo Powiatowe w Jaśle. Wśród organizacji partnerski możemy wymienić między innymi: Kongres590, Ochotnicze Hufce Pracy, Fundacja Jagiellońska, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Fundacja Młode Kresy i wiele innych fundacji i stowarzyszeń  z całej Polski. Dzięki temu wydźwięk tego wydarzenia stał się platformą wymiany myśli i współpracy między wieloma organizacjami młodzieżowymi z kraju jak i Regionu

Trójmorza. Na Forum gościliśmy wiele wybitnych osobistości m.in. Panią Wojewodę Podkarpacką Ewę Leniart, Panią Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewę Draus, Pana Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki (zdalnie) Pana Radosława Brzózkę. Jedną z uczestniczek była Pani Poseł do Parlamentu Litewskiego Ieva Kačinskaitė-Urbonienė. Odbyło się wiele Paneli i wystąpień m.in. Profesora Tomasza Grosse, księdza biskupa pomocniczego diecezji
przemyskiej Stanisława Jamrozka, czy też profesora Michała Michalskiego. Ważnym zauważenia jest to, że zakończenie wydarzenia odbyło się w Rzeszowie gdzie jednym z gości był Pan Minister Arkady Rzegocki.

Uczestników Forum można podzielić na dwie grupy. Bezpośrednimi byli młodzi liderzy z krajów Trójmorza (aktywni społecznie młodzi liderzy) będący stacjonarnie na miejscu w Krasiczynie. Drugą grupą byli odbiorcy śledzący transmisje w Internecie w serwisach YouTube i MS Teams, na których każdy dzień był transmitowany na żywo. Obydwie te grupy można zaliczyć do grup aktywnych społecznie liderów, osób mających obecnie jak i w przyszłości duży wpływ na rzeczywistość społeczną, polityczną i gospodarczą. Faktyczna grupa docelowa jest więc bardzo szeroka i liczna. Wszystkie wystąpienia i panele są dostępne na naszym kanale na portalu YouTube. Warto podkreślić, że uczestnicy stali się już obecnie w swoich środowiskach ambasadorami misji i idei omawianych na Forum, co wiemy z bieżących z nimi kontaktów. Są to osoby, które w dużej mierze kształtują życie gospodarcze, społeczne 

polityczne w swoich krajach i regionie.