„KONKURS MYŚLI SCHUMANA”

Pod patronatem Instytutu Myśli Schumana prowadzony jest „Konkurs Myśli Schumana”, do którego zapraszamy wszystkie szkoły średnie w Polsce oraz szkoły ze środowisk Polaków i Polonii za granicą Polski.

Szanowni Państwo,

W trosce o dobrą formację przyszłych elit społecznych i politycznych, a także wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na sercu dobro ojczyzny i Wspólnoty Narodów Europy, a którzy chcą się włączyć w kształtowanie Europy wg. idei Schumana, Instytut Myśli Schumana zaprasza wszystkie szkoły średnie do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego „Konkursu Myśli Schumana”.

W celu ukierunkowania Konkursu w odniesieniu do ogólnych ramowych treści, niniejszym zarysowano ideowe i koncepcyjne zagadnienia. Przewodnią Myślą Schumana w procesie budowanie Wspólnoty Narodów Europy jest jedność-solidarność-pokój, co opierał na pięciu filarach: chrześcijaństwo, wolność, solidarność, różnorodność i patriotyzm. Jest to tzw. „Piątka Schumana”, która ma na celu zapobieganie tworzeniu superpaństwa, budowanie patriotyzmu i solidarności oraz demokracji na fundamentach wartości chrześcijańskich.

Wspólnota Narodów Europy jest konsekwencją koncepcji i Myśli Roberta

Schumana. Nie chciał on unii ani quasi-państwa: „Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji” (Robert Schuman).

Polityka europejska na pewno nie może stać w sprzeczności z patriotycznymi ideałami. Powinna ona zachęcać wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać rozwijaniu miłości, która jako taka ze swojej natury nie będzie działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem różnorodności” (Robert Schuman).

Demokracja [w Europie] będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do pogrążenia się w tyranii lub w anarchii. Stanowisko demokraty może być określone w ten sposób: nie może on zaakceptować tego, że państwo systematycznie ignoruje rzeczywistość religijną, że przeciwstawia jej stronniczość graniczącą z wrogością lub pogardą. Państwo nie może nie uznawać, bez krzywdy i szkody wyrządzonej sobie, niezwykłej skuteczności natchnienia religijnego w praktykowaniu cnót obywatelskich, w tak koniecznej obronie przeciw siłom rozkładu społecznego, które wszędzie działają.” (Robert Schuman).

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o osobie i życiu Roberta Schumana, jego wizji Wspólnoty Narodów Europy oraz metodzie działania Schumana w procesie realizacji jedności, solidarności i pokoju, a także sposobach budowania relacji i wspólnoty przez Roberta Schumana. W Konkursie odwołujemy się do istotnego faktu dla Polski, że Schumana był spadkobiercą także wartości Pierwszej Rzeczypospolitej. Głębsza analiza jego systemu wartości i ich korzeni wskazuje na ich spójność z wartościami wywodzącymi się fundamentów, idei i modelu funkcjonowania Pierwszej Rzeczypospolitej.

Instytut Myśli Schumana zaprasza szanownych Państwa do organizowania „Konkursu Myśli Schumana” dla uczniów szkół na temat: Robert Schuman w oczach młodego pokolenia XXI wieku.(Uczniowie mogą wyrazić swoje rozumienie wizji zjednoczonej Europy według Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana w formach: literackiej, plastycznej, muzycznej lub multimedialnej). Do głównych celów „Konkursu Myśli Schumana” można zaliczyć:

Laureaci konkursu mają szansę:

Konkurs Myśli Schumana miał już miejsce w kilku szkołach w Polsce, a inne przygotowują się do uruchomienia Konkursu. “Chodzi nam o wychowanie dzieci i młodzieży do wartości” – wyjaśnia dr Jarosław Brenkacz, nauczyciel i inicjator „Konkursu Myśli Schumana” w szkołach z Jarosławia na Podkarpaciu. “Konkurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę. Dla nas jest to ważne, aby przez ten Konkurs prowadzić również działania formacyjne” – dodaje wskazując, iż warto, aby szkoły, które zdecydują się organizować Konkurs zadbały o to, żeby włączyć w to dzieło lokalnych polityków, czyli ludzi dbających o dobro wspólne oraz autorytety. “Warto również, aby konkurs był prowadzony w formie, przyjaznej i akceptowalnej dla młodzieży, a więc nie biurokratyczno-nauczycielskiej” – zachęca.

Dla laureatów Instytut Myśli Schumana przewiduje atrakcyjne nagrody, w tym nagrodę główną w postaci wyjazdu w Podróż Śladami Schumana do Metz, Strasburga, Luksemburga i Maria Laach. “To nie jest wycieczka w celu zwiedzenia brukselskich korytarzy. Chcemy za granicą, we Francji, pokazać młodzieży, jaką koncepcję miał Robert Schuman jako Ojciec Wspólnoty Europejskiej oraz jak daleko w tej chwili Unia Europejska odeszła od idei Schumana, a także zaprezentować możliwości powrotu do Europy Schumana” – mówi Jarosław Brenkacz. W planach Podróży są również spotkania z Polonią.

W Konkursie udział może wziąć każda szkoła. Wystarczy napisać pod adres Konkurs@IMSchuman.com, zamówić materiały edukacyjne i ustalić własny regulamin konkursu. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Konkurs polega na napisaniu eseju jako własnych rozważań, z możliwością odniesienia do obecnej sytuacji, na podstawie książki „Robert Schuman człowiek, który chciał ocalić Europę” (Wydanie 2), której autorami są Aneta Frączak i Mateusz Przelaskowski oraz „Deklaracja Schumana 2017” wydane przez Instytut Myśli Schumana. Szkoły mogą także autonomicznie zaproponować inne formy Konkursu takie jak: plastyczne, muzyczne lub multimedialne. W przypadku Konkursu w formie eseju można zaproponować pisanie w języku angielskim. Instytut Myśli Schumana rozważa opublikowanie najciekawszych esejów w formie książki.

Życząc Państwu wielu pozytywnych doświadczeń przy angażowaniu się w realizację Konkursu życzymy sukcesów i satysfakcji.

Z poważaniem

Prof. Zbigniew Krysiak

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana

Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com

Ryszard Krzyżkowski

Prezes Zarządu Instytutu Myśli Schumana

Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com

Dariusz Stankiewicz

Koordynator Konkursu Myśli Schumana

Dariusz.Stankiwiecz@IMSchuman.com