Tomasz Grosse

Politolog, socjolog i historyk, wykładowca w Katedrze Polityk Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie polityki gospodarczej Unii Europejskiej, zarządzania publicznego, teorii integracji europejskiej i geoekonomii. Jego praca habilitacyjna nosiła tytuł „Europa na rozdrożu”. W roku 2021 wspólnie z prof. Zbigniewem Krysiakiem opracował raport „Saldo transferów finansowych między Unią Europejską a Polską”. Jak to później komentował, „Zamiast budowania przewag krajowych przedsiębiorstw ciężar transformacji spoczął na barkach inwestorów zewnętrznych. Komisja Europejska wyraźnie wspierała takie procesy, a nawet udzielała wsparcia logistycznego lub dofinansowywała agencje rządowe obsługujące inwestorów zewnętrznych i procesy prywatyzacyjne w krajach Europy Środkowej. Przez długi okres taki model rozwoju był dla Polski korzystny, choć skutkował nierównowagą przepływów finansowych na rzecz korporacji zachodnich. Niemniej wraz z procesami konwergencji gospodarczej, a tym samym podniesieniem płac w naszym kraju, model ten przestaje być funkcjonalny”.