krysiak ava
Prezes Zarządu
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak

rysiek
Wiceprezes Zarządu
Ryszard Krzyżkowski