krysiak ava
Prezes Zarządu
dr hab. Zbigniew Krysiak

rysiek
Wiceprezes Zarządu
Ryszard Krzyżkowski