Przewodniczący Rady Programowej
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak

rysiek
Prezes Zarządu
Ryszard Krzyżkowski