Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Szanowni Państwo,

Instytut Myśli Schumana życzy wszystkim Państwu błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Niech Zmartwychwstały Chrystus prowadzi i strzeże, umacniając w wierze, nadziei i miłości.

Niech Maryja, Współodkupicielka rodzaju ludzkiego okrywa płaszczem swej matczynej troski królując wiernie u boku Swego Przenajświętszego Syna.

Niech radość ze Zmartwychwstania trwa w sercach nawet w chwilach zwątpienia niczym światło w ciemnym tunelu wytyczając drogę ku Zbawieniu w tej wielkiej pielgrzymce życia.