Spotkanie z o. Bernardem Ardurą, postulatorem procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana

Instytut Myśli Schumana zaprasza na spotkanie z postulatorem procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana o. Bernardem Ardurą. Odbędzie się ono w dniach 8-10 grudnia 2023 roku w Poznaniu u Chrystusowców (ul. Panny Marii 4) w ramach instytutowych dni skupienia. 9 grudnia o godz. 10.00 o. Ardura wygłosi wykład o Robercie Schumanie.

„Wszystkich, którzy nie będą osobiście w Poznaniu, zapraszam, aby w sobotę 9 grudnia od godz. 10:00 wzięli udział w tym wykładzie za pośrednictwem komunikatora Ms Teams, na zespole 'Szkoła Animatorów AWPE’” – zachęca współorganizator wydarzenia dr Marek Oktaba z Instytutu Myśli Schumana. Podkreśla on, że wykład o. Ardury znajduje się zarówno w grafiku programu szkoleniowego Animatorów Wizerunku Polski w Europie (AWPE), jak i jest kończącym edycję wykładem dla słuchaczy Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS).

Łączyć się można również poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azOpEGiuboOAAcjkRc9LHpWgFPNIfoZhGcAwXoIJ2PTg1%40thread.tacv2/1701111511597?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%22f84e29fc-2bfb-43f3-8ea0-f693d17d7ffc%22%7d

Osoby z Poznania i okolic Instytut Myśli Schumana zachęca, aby spotkały się nami na miejscu.

Wykład o. Ardury może być świetną okazją do poznania nas i naszych licznych dzieł a także do podzielenia się nami swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami, czy też zwykłej, przyjacielskiej rozmowy.

W ocenie o. Ardury szerzące się zło w postaci ataków na życie, na rodzinę, na nauczanie i osobę św. Jana Pawła II będzie wywoływać bardziej uformowane postawy decydentów. Uważa on, że wielu z nich pójdzie w ślady Schumana. Czujmy się zaproszeni do tego, aby brać udział w budowaniu wspólnoty odpornej na te ataki, bo wznoszonej na mocnych fundamentach Ewangelii. Na obrażanie Bożych praw i szerzące się zło odpowiedzmy dobrem, przede wszystkim zaś miłością, bo tylko cywilizacja miłości jest w stanie powstrzymać cywilizację śmierci.

AW