Szturm do Nieba

Drodzy Bracia i Siostry Robertanie,

Bardzo dziękuję wam wszystkim za angażowanie się i podejmowanie dzieł we wspólnocie Towarzystwa Roberta Schumana.

W ostatnim roku mieliśmy wiele znaków i pomocy od Boga i naszej kochanej Matki Niebieskiej.

Dziękuję Bogu za wszystkie uzdrowienia za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana, a obecnie codziennie modlimy się na Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 o uzdrowienie Zbigniewa Ziobro. Jest On w bardzo ciężkim stanie. Poniżej jest link do Koronki i bardzo proszę, aby każdy z nas w niej uczestniczył.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa7b08a5773f34b2180f2c19b9fb6ba06%40thread.tacv2/1606374137895?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%2292e705c6-6fac-46b9-97b8-33274ff26d41%22%7d

Obecnie idą czasy kiedy będziemy podejmować i właściwie już podejmujemy działania na rzecz budowania w Polsce i Europie „Solidarnego Ruchu Oporu Przeciw Superpaństwu im. Roberta Schumana”. Ma on być wielomilionowym Ruchem społecznym ludzi dobrej woli wraz z budowaniem grup eksperckich i grup formacyjnych działających na rzecz oddawania Europy Bogu i Matce Najświętszej oraz realizacji Woli Boga w Europie pod kierunkiem Roberta Schumana w różnych wymiarach życia ludzi.

Do tego zapraszamy wszystkie grupy społeczne i organizacje.

Niech Bóg Narodzony w Betlejem Błogosławi nam, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi.

Zapraszamy wszystkich posłów i sympatyków Solidarnej Polski do modlitwy za Zbigniewa Ziobro i do dzieła Solidarnego Ruchu Oporu Przeciw Superpaństwu.

Brat Zbigniew, SRS