10 października 2020 roku przedstawiciele Instytutu Myśli Schumana wzięli udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu. Tego dnia odbyło się również odsłonięcie ekspozycji poświęconej Robertowi Schumanowi, którą można oglądać w murach uczelni. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna wkrótce przyjmie imię Sługi Bożego Roberta Schumana. Jest to pierwsza szkoła wyższa, której patronem zostanie Robert Schuman. Podczas tej uroczystości prof. Zbigniew Krysiak przeprowadził wykład inauguracyjny na temat Wspólnota Narodów Europy Schumana, a Solidaryzm Społeczno-Gospodarczy. Instytut Myśli Schumana z władzami uczelni podpisał list intencyjny o współpracy z EUST. Bardzo się cieszymy, że rektor radomskiej szkoły wyższej dr Krzysztof Księski w swoim wystąpieniu oprócz informacji merytorycznych zadeklarował oparcie wartości uczelni o trzy główne filary cywilizacji europejskiej: prawa rzymskiego, filozofii greckiej i etyki chrześcijańskiej. Liczymy na owocną współpracą i mamy nadzieję, na rozwój Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej pomimo trudnego czasu pandemii.