132 rocznica urodzin Roberta Schumana w Kościele Św. Krzyża w Warszawie

„Bądź skałą strzegącą depozytu wiary”.
132 rocznica urodzin Roberta Schumana w Kościele Św. Krzyża

29 czerwca 2018 r. świętowaliśmy 132 rocznicę urodzin Roberta Schumana. Tego dnia obchodziliśmy również uroczystość świętych Piotra i Pawła. Z tej okazji została odprawiona uroczysta Msza Święta w Kościele św. Krzyża w Warszawie. Mszę celebrował ks. Biskup Piotr Jarecki, który tego dnia także obchodził urodziny.

Sługa Boży
Robert Schuman

(1886 – 1963)

„Każdy człowiek ma za zadanie rozeznawanie swoich charyzmatów i koordynowanie ich dobudowy Kościoła” – mogliśmy usłyszeć w wygłoszonej przez Biskupa homilii. Wszyscy znamy dialog Chrystusa z Piotrem, w którym padają słowa: „Ty jesteś Piotr- skała. Na tobie zbuduję Kościół”. Ten dialog dotyczy jednak nie tylko Piotra, ale i jego następców na tronie papieskim. Dotyczy także każdego z nas. Każdy z nas powinien być skałą strzegącą depozytu wiary. Aby móc tego dokonać musimy modlić się o komplementarność urzędu i charyzmatu.Należy wciąż szukać swoich talentów i charyzmatów i wykorzystywać je do bycia misjonarzem Chrystusa.

Duch Święty wzbudza jednak nowe charyzmaty odpowiadając na wyzwania czasów. Robert Schuman wprowadził nas w nową epokę – epokę „świętych w garniturach”. W dzisiejszych czasach szczególnie ważny jest apostolat świeckich. I podobnie jak św. Piotr był skałą, na której zbudowano Kościół, tak Robert Schuman powinien być skałą, na której będzie zbudowane grono „apostołów – uczniów Chrystusa w Polityce”.

Na zakończenie Mszy zarząd Instytutu Myśli Schumana wręczył ks. Biskupowi księgę z działalności Instytutu i Grup Schumana. Jest to swoisty „raport” wybranych dzieł dokonanych przez Instytut w trakcie swojej dwuletniej działalności. Do tych wybranych dzieł należą: Wigilia Bez Granic, Europejski Festiwal Schumana, Wielkanoc Bez Granic, Życie Bez Granic – Wspólnoty Serca, Wielka Modlitwa Bez Granic. „Raport” ten nie jest jednak dziełem ostatecznym i wkrótce z pewnością będzie trzeba dopisać tam kolejne rozdziały. Msza Święta zgromadziła blisko 150 wiernych.

Kościół w ramach procesu beatyfikacyjnego w modlitwie o wstawiennictwo Sługi Bożego Roberta Schumana nazywa Schumana uczniem Chrystusa w Polityce. Polityka to dbanie o dobro wspólne a nie to co często obserwujemy. Świat potrzebuje dzisiaj Polityków,którzy służą ludziom i dobru wspólnemu, a nie „zdeformowanych działaczy” rozbijających jedność, niszczących solidarność i wywołujących wojny. Polityk to mąż zaufania publicznego,to człowiek podobny do Roberta Schumana. Tytuł Polityka to godność legitymizowana przede wszystkim służbą człowiekowi a nie tylko mandatem uzyskanym w wyborach. Jeśli chcesz nazywać się Politykiem to przejrzyj się w „lustrze Schumana” i gdy jesteś podobny do niego to służ ludziom, jeśli zaś nie ma w Tobie podobieństwa do Schumana to jak najszybciej się wycofaj by nie niszczyć budowania Jedności -> Solidarności -> Pokoju między ludźmi.

Zachęcamy do zgłaszania się wszystkich chętnych oraz tych, którzy chcą się nazywać Politykami, ale nimi nie są, a także tych, którzy nazywają się lub są nazywani Politykami,ale nie mają pewności czy nimi są, aby włączyli się do grona naśladowców Sługi Bożego Roberta Schumana poprzez wejście na drogę „Formacji Świętych w Garniturach” prowadzonej w ramach Grup Schumana w Polsce i Europie.

Każdy i Ty także możesz być Politykiem, jeśli służysz dobru wspólnemu na wzór „Świętego w Garniturze Roberta Schumana”. Jeśli tego chcesz to podejmij modlitwę w tej intencji do Ojca w Niebie przez wstawiennictwo Sługi Bożego Roberta Schumana. Możesz modlić się za siebie lub innych. Módl się, aby Bóg przymnożył nam Polityków, gdyż „żniwo w prawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników naswoje żniwo (Mt, 9). W tej misji módl się za wstawiennictwem Sługi Bożego Robert aSchumana wg. następującego tekstu: