Apel do premiera Donalda Tuska w związku z klęskami żywiołowymi

Szanowny Panie Premierze,

Zwracam się do Pana z apelem o podjęcie natychmiastowych działań w celu udzielenia pomocy rolnikom i sadownikom poszkodowanym przez ostatnie gradobicia zarówno w Opolu Lubelskim, jak i innych miejscowościach. Sytuacja, w której w tak dramatycznych okolicznościach pozostają oni bez pomocy państwa jest niedopuszczalna.

Jednocześnie zwracam uwagę na to, że w przypadkach klęsk żywiołowych najbardziej odpowiednim i najszybszym organem do udzielania pomocy jest państwo. Przekazanie tych kompetencji do Brukseli – a to przecież niektóre środowiska polityczne, nie tylko w Polsce, chcą uczynić przy pomocy zmian traktatowych – spowoduje, że ludzie Ci, a także inni w podobnych sytuacjach, pozostaną bez opieki. Mieliśmy na to koronny dowód w przypadku pandemii koronawirusa, kiedy Komisja Europejska zareagowała z półrocznym opóźnieniem i to w sposób nieadekwatny do rzeczywistych potrzeb. Pana rząd oraz Pana ugrupowanie powinny wyciągnąć z tego wnioski.

Klęsk żywiołowych nie da się powstrzymać poprzez ograniczenie emisji CO2, na co zwracają uwagę naukowcy w całym świecie. Należałoby zatem wypracować skuteczne mechanizmy szybkiego reagowania w okoliczności takich kataklizmów, aby pomagać poszkodowanym, co będzie sprzyjać powrotowi do stabilności społecznej i gospodarczej, nie tylko lokalnych społeczności, ale także w całej Polsce. Brak specjalnie opracowanych i odpowiednich procedur do szybkiego reagowania będzie prowadzić do poczucia niepewności wszystkich obywateli, gdyż podobne klęski żywiołowe będą w przyszłości mieć miejsce w innych regionach Polski.

Jako kandydat do europarlamentu, ale przede wszystkim jako ekonomista zwracam się z prośbą o powrót do solidaryzmu społeczno-gospodarczego zgodnego z koncepcją Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana (nazywanego przez kościół uczniem Chrystusa w polityce), co w obecnej sytuacji w rejonie Opola Lubelskiego wymaga zastosowania. Tylko taki model uodporni gospodarstwa na skutki klęsk żywiołowych, ponieważ nie pozostaną one same w tym potwornym nieszczęściu.

Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji.” (Robert Schuman)

Polityka europejska na pewno nie może stać w sprzeczności z patriotycznymi ideałami. Powinna ona zachęcać wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać rozwijaniu miłości, która jako taka ze swojej natury nie będzie działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem różnorodności” (Robert Schuman)

Nigdy nie dość powtarzać, że zjednoczenie Europy nie dokona się ani wyłącznie, ani przede wszystkim dzięki instytucjom europejskim; ich powstanie poprzedzi rozwój myśli i poczucia solidarności.” (Robert Schuman).

W przypadku zainteresowania Pana Premiera powrotem do Europy Schumana, jestem do dyspozycji, aby omówić działania jakie mogą być w tym kierunku podjęte przez Polskę. Janowi Pawłowi II, który zachęcał Polskę do włączenia się we Wspólnotę Narodów Europy, bardzo zależało, aby powrócić do Europy Schumana, bo za pontyfikatu Jana Pawła II rozpoczął się proces beatyfikacyjny Schumana, a jego część formalna zakończyła się w czerwcu 2021 i obecnie czekamy tylko na cud, aby doszło do ogłoszenia Schumana Błogosławionym.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Zbigniew Krysiak

Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com