Chociaż Wspólnota Narodów Trójmorza jest pierwotnie inicjatywą zorientowaną na gospodarkę w regionie Trójmorza, to podobnie jak to było ze “Wspólnotą Węgla i Stali” to docelowo powinna ona się stawać prototypem “Wspólnoty Narodów” jako przykład dla Zachodniej Europy w celu realizacji idei Europy Schumana. Zachęcamy do lektury Nr 9 “Gazety Bankowej”, Wrzesień 2018, w której prezentowane są szeroko zagdnienia Szczytu Wspólnoty Narodów Trójmorza 17-18 września 2018 w Bukareszcie. Na szczycie tym wystąpi jako prelegent prof. Zbigniew Krysiak, Prezes Instytutu Myśli Schumana. W Nr 9 “Gazety Bankowej” prof. Zbigniew Krysiak prezentuje tezy uzasadniające potrzebę powrotu do Europy Schumana, co wiąże się z potrzebą równowagi poprzez uruchomienie i właściwe funkcjonowanie “prawego płuca”, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, aby w ten sposób Europa pokazała swoją świetność przez powrót do wartości chrześcijańskich, do czego nawoływał Święty Jan Paweł II.