Debata „Wyzwania gospodarcze dla regionu Międzymorza w świetle napaści Rosji na Ukrainę”.

21.04.2022 Forum Nagrody Prometejskiej im. Prezydenta Lecha Kaczynskiego n/z Tomasz Sakiewicz Maciej Malecki Elzbieta Witek Marek Dietl Zbigniew Krysiak fot. Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

W trakcie Forum Nagrody Prezydenta Lecha Kaczyńskiego „Forum Prometejskie” odbył się panel dyskusyjny, którego gośćmi byli: Marszałek Sejmu Pani Elżbieta Witek, Wiceminister Aktywów Państwowych Pan Maciej Małecki, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Dr Marek Dietl oraz Profesor SGH Zbigniew Krysiak. Bandycka napaść Rosji na Ukrainę wywołuje procesy w gospodarkach państw regionu. Są to procesy ekonomiczne, społeczne i polityczne. Bohaterstwo ukraińskich żołnierzy w obronie kraju ma znaczenie dla całej Europy. Wojna w Ukrainie ma twarz kobiety chroniącej swoje dzieci przed wojną. W rozmowie zostały wymienione okrucieństwa jakich dokonali rosyjscy zbrodniarze na Ukraińcach. Kobieta chcąc uchronić dzieci udaje się na uchodźctwo, mężczyzna idzie walczyć za kraj swoich dzieci. Ukraińcy dają światu przykład jak powinien zachować się patriota w obliczu wojny. Migracja ekonomiczna z 2015 roku nie może być porównywana co do swojego charakteru do ucieczki kobiet z pogrążonej w wojnie Ukrainy. Temat emigracji w ostatnich latach w Europie był interpretowany różnie przez organizacje unijne i tragedia wojny rozjaśnia definicję słowa „uchodźca”. Polska nie oczekuje na rozlokowanie uchodźców, Polska proponuje stworzenie specjalnego funduszu pomocy.  W rozmowie jest jasny przekaz porównania do sytuacji z 2015 roku kiedy Niemcy podporządkowywały sobie inne kraje w kwestii emigracji. Polska proponuje stworzenie takiego funduszu bez charakteru roszczeniowego tak jak robiły to Niemcy. Budowa Trójmorza to inwestycja w infrastrukturę, która ma mieć charakter techniczny i przynosić korzyści dla wszystkich państw regionu. Prezydent Lech Kaczyński był pomysłodawcą tej idei. Problem Polski to nie Putin, problemem jest Rosja i Polacy wiedzą to od dawna z lekcji historii czy opowiadań rodziców. W rozmowie został także poruszony temat Złotego, który ma stać się walutą wymiany a Polska pełniłaby funkcję hubu kapitałowego dla Obszaru Trójmorza. Ogromną rolę w tym przedsięwzięciu ma odgrywać Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ponieważ jest najsilniej upozycjonowaną w obszarze ekonomicznym Trójmorza. Obranie kierunku superpaństwa przez Unię Europejską pokazuje skostniałość modelu i staje w opozycji z wizją Roberta Schumana. Dystrybucja stanowisk w instytucjach unijnych powinna opierać się na równości a Komisja Europejska przekazywać informacje Parlamentom Narodowym, które bedą ostatecznie podejmować decyzję. Dotąd większość stanowisk była zarezerwowana dla Niemców lub Francuzów. Ukraina to kraj bogaty w zasoby naturalne, które chce wykorzystać tak samo Rosja jak i państwa zachodniej Europy w sensie ich wyeksploatowaniu. To co się dzieje na Ukrainie to nie film, to nie jest coś co się dzieje daleko od nas. Nie można się dać światu przyzwyczaić, że na Ukrainie toczy się wojna. Ta wojna pokazuje nam jasno, że na Francje i Niemcy nie można liczyć. W rozmowie został także poruszony temat odporności polskiej gospodarki w obliczu pandemii i wojny oraz szansy z tego wynikającej na oddziaływanie gospodarcze na zawirowania międzynarodowe oraz GPW wraz NBP w stworzeniu obligacji, która uwzględni najnowszy trend CSR/ESG w kontekście pomocy Ukrainie

Link do Panelu