Deklaracja Schumana 2017

 Plik z pełnym tekstem „Deklaracja Schumana 2017” w formacie pdf: Deklaracja Schumana 2017