DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH BEZ WIZ? MOŻEMY TO OSIĄGNĄĆ

DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH BEZ WIZ? MOŻEMY TO OSIĄGNĄĆ!

Zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych jest w zasięgu Polaków! Wystarczy by odsetek odmów w amerykańskim procesie wizowym spadł do 3% z obecnych 5,9%, a Polska zostanie włączona w tak zwany Visa Waiver Program. By to osiągnąć powstała niezwykła koalicja organizacji pozarządowych i biznesu, która przez kolejnych kilka miesięcy będzie promowała występowanie o wizę do USA oraz objaśniała zasady jej otrzymywania.

Koalicja na rzecz zniesienia wiz dla Polaków poprzez wprowadzenie Polski do programu Visa Waiver została utworzona przez 6 organizacji: Fundację Polska Innowacyjna, Fundację Teraz Polska, Fundację im. Cichociemnych, Fundację Instytut Myśli Schumana, Polskie Linie Lotnicze LOT i Mastercard. Do wspólnej promocji USA jako kierunku podróży biznesowej czy turystycznej oraz akcji objaśniającej amerykański proces wizowy może włączyć się jednak każda instytucja i firma, tak by wiedza o zasadach przyznawania amerykańskiej wizy oraz promocja USA jako atrakcyjnego kierunku podróży była jak najszersza.

W celu wejścia do Visa Waiver Program kraj musi spełnić jedno podstawowe kryterium: odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły w danym roku wizy nieimigracyjnej B1/B2 (turystycznej i biznesowej), nie może być wyższy niż 3 proc. Dotyczy to amerykańskiego roku budżetowego: od 1 października do 30 września.

– Z wizami do USA wiąże się wiele emocji oraz mitów, co powoduje, że Polska nadal jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, której obywatele w podróży do USA potrzebują wiz. Możemy to zmienić! Naszym celem jest obalenie tych mitów i zachęcenie Polaków by w ciągu nadchodzących kilku miesięcy występowali o wizę, ale jednocześnie robili to rzetelnie, gdyż każde nierzetelne aplikowanie kończy się odmową. To z kolei psuje statystyki i powoduje, że Polacy muszą podróżować do USA z wizą w paszporcie – mówi Adrian Kubicki, dyrektor Biura Komunikacji LOT i inicjator akcji. – Do możliwości, jakie otwiera wejście Polski do ruchu bezwizowego, nie trzeba nikogo przekonywać: to ogromny impuls rozwojowy dla wymiany handlowej, kulturalnej oraz nowy wymiar łączności dla wielu polskich rodzin. Cieszę się, że tyle znakomitych organizacji w tym samym momencie dostrzegło ten potencjał i startuje z tą społeczną kampanią – dodaje.

Partnerem akcji jest między innymi Fundacja Polska Innowacyjna, której misją jest aby Polska stała się jednym ze światowych centów innowacji i biznesu, a poprzez swoje działania kierowane głównie do młodych ludzi wspiera rozwój ekosystemu innowacji w Polsce. – Możliwość korzystania z Visa Waver Program ułatwi wielu młodym, przedsiębiorczym Polakom tworzącym startupy oraz rozwijającym swoje badania i technologie m.in. współpracę z partnerami w Stanach Zjednoczonych, dostęp do znacznie większego rynku oraz wymianę i pozyskiwanie wiedzy. Warto spróbować zmienić obecny stan rzeczy, na czym skorzystać mogą oba kraje, obie gospodarki i wreszcie oba społeczeństwa. Wszystko w naszych rękach, dlatego Fundacja Polska Innowacyjna będzie aktywnie zachęcać organizacje i firmy do włączenia się w działania koalicji.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” dostrzega we wspólnej kampanii wizowej szansę na nowy wymiar polsko-amerykańskiej wymiany handlowej, w szczególności zaś promocji polskich produktów w USA.

– Dla ambitnych polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby swoje produkty eksportować za granicę, nawiązanie bezpośrednich relacji z zagranicznymi partnerami jest pierwszym krokiem, a zdecydowanie łatwiej go wykonać, gdy mamy możliwość swobodnego podróżowania. Jestem przekonany, że wejście Polski do Visa Waiver zachęci wielu polskich producentów, do rozpoczęcia rozmów i budowania relacji z amerykańskimi partnerami. Nie mam żadnych wątpliwości, że polskie firmy będą sobie znakomicie radzić w Stanach Zjednoczonych. Teraz czas na Polskę – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji.

Prezes Fundacji im. Cichociemnych, Bogdan Rowiński podkreśla, że wejście Polski do Visa Waiver Program pozwoli połączyć zerwane więzy wielu tysięcy Polaków mieszkających w Polsce i USA.

– Obowiązek posiadania wizy dla wielu Polaków decydujących się na wyjazd do USA oznaczał bilet w jedną stronę, a później trudności w utrzymywaniu kontaktów z rodzinami i przyjaciółmi pozostającymi w Polsce. Wejście Polski do programu Visa Waiver wcale nie będzie oznaczać masowych wyjazdów do USA, ale możliwość swobodnych podróży między USA a Polską i odbudowanie więzów z ogromnym dziedzictwem kulturowym, naukowym i społecznym zarówno Polaków mieszkających za oceanem, jak i w Polsce – mówi Bogdan Rowiński.

Amerykańskim Visa Waiver Program (VWP), który upoważnia do wjazdu do USA bez wizy, objętych jest 38 państw, w tym 23 z Unii Europejskiej. Są wśród nich liczne kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu.

To z kolei przekłada się na oczywiste dysproporcje pomiędzy dostępem do amerykańskiego rynku, zasobów kulturalnych czy naukowych między Polską a innymi krajami Europy. Polska jest dużym, rozwiniętym europejskim państwem o największej dynamice wzrostu gospodarczego. W interesie nie tylko samej Polski ale i całej Unii Europejskiej jest by, nasza misja się udała i byśmy zagwarantowali sobie wejście do programu bezwizowego – mówi prezes Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak.

Oprócz LOT-u komercyjnym partnerem akcji została firma Mastercard, która zaplanowała działania marketingowe, promujące turystyczne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych.

– Coraz więcej Polaków decyduje się na dalekie podróże, a Stany Zjednoczone to różnorodny kraj, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy zachęcać więc do tego, by już w tym roku wybrać USA jako cel swojej wakacyjnej podróży i w ten sposób przyczynić się do coraz większej liczby pozytywnych aplikacji wizowych – mówi Marta Życińska, dyrektor marketingu polskiego oddziału Mastercard.

Polska nie będzie pierwszym krajem, który w sposób oddolny poprzez społeczną kampanię będzie starać się zmienić niekorzystne statystyki. Przed laty udało się to skutecznie między innymi w Czechach czy Korei Południowej. W krajach tych udało się przyspieszyć moment zniesienia wiz organizując różnego rodzaju kampanie informacyjne dla mieszkańców.

Tego typu kampania rusza właśnie w Polsce. Jej partnerzy zachęcają do podróżowania do USA w celach biznesowych i turystycznych (jest do tego potrzebna wiza B1/B2), i jednocześnie apelują o rzetelne podejście do procesu wizowego.

Osoby planujące podjęcie pracy w Stanach Zjednoczonych nie powinny ubiegać się o wizę B1/B2 pod pozorem wyjazdu turystycznego, ponieważ najczęściej wnioski takie zostają odrzucane (oprócz negatywnego skutku dla statystyk wiąże się to również ze stratą 160 dolarów opłaty wizowej).

Aplikujący powinni też zwrócić szczególną uwagę na kategorię wizy, o jaką się starają. Na przykład młode osoby planujące wyjazd na wakacyjne Work&Travel nie powinny ubiegać się o wizę B1/B2, a o dedykowany im specjalny rodzaj wiz. Szczegółowy opis kategorii wizowych znajduje się na stronach Ambasady USA.

W każdym wniosku niezbędne jest przedstawienie konkretnych i wiarygodnych planów podróży do USA. Odmowy udzielane są, jeśli podczas rozmowy pojawi się wątpliwość, że aplikujący zamierza wykorzystać wizy w innym celu niż deklarowany. Szans na wjazd nie mają też osoby z przeszłością kryminalną albo zarejestrowane wcześniej z powodu naruszenia przepisów wizowych.

W minionych latach najwięcej odmów dotyczyło wniosków z Podkarpacia, Małopolski i tzw. ściany wschodniej (m.in. Podlasia). Stosunkowo wysoki odsetek odmów dotyczył też Polonii w Wielkiej Brytanii. Wnioski wizowe z tych obszarów geograficznych najczęściej zawierały błędy i nieścisłości, a w związku z tym były odrzucane.

Efektem wizowych kampanii edukacyjnych w innych krajach było zwiększenie liczby wniosków składanych przez osoby z największymi szansami na decyzję pozytywną. Z drugiej strony doszło do ograniczenia liczby błędnych wniosków, składanych niezgodnie z prawdą czy faktycznym celem wyjazdu. W efekcie statystyki dotyczące odmów się poprawiły i kraje te zostały dołączone do Visa Waiver Program.

Polacy mogą składać wnioski wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie, Konsulacie w Krakowie i innych amerykańskich placówkach dyplomatycznych na świecie (w wizowej statystyce strona amerykańska bierze pod uwagę wszystkie osoby ubiegające się o wizę z polskim paszportem bez względu miejsce złożenia wniosku o wizę). Sama procedura ubiegania się o wizę jest sukcesywnie poprawiana, a jej czasochłonność ograniczana.

– Jako strona amerykańska chcemy mieć pewność, że z ubiegania się o wizę nie zrezygnuje nikt z obywateli Polski, kto jest zainteresowany i spełnia kryteria, ale nie składa wniosku, obawiając się, że procedura jest zbyt skomplikowana i zajmie zbyt dużo czasu. Dlatego wciąż usprawniamy procedury – mówi Patrick T. McNeil, Zastępca Konsula Generalnego USA w Warszawie. – Z naszych najnowszych badań wynika, że po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa i wejściu do Ambasady USA w Warszawie wnioskodawca spędza w środku nie więcej niż 20 minut. To dobry rezultat, ale mimo to pracujemy nad tym, żeby go poprawić – dodaje.

Program bezwizowy umożliwia legalny pobyt w USA do 90 dni w celach turystycznych, rodzinnych i biznesowych. Nadal możliwe jest jednak ubieganie się o dowolny rodzaj wizy w amerykańskich placówkach konsularnych.