Formacja i rekolekcje Grup Schumana w grudniu 2020 w oparciu o
„Traktat o prawdziwym oddaniu się do Najświętszej Maryi Pannie„
Świętego Ludwika Maria Grignion de Montfort