Frakcja Schumana – Wyzwanie dla Polskich Polityków!!! Alternatywą jest dalsza destrukcja Europy.