13 lipca 2018 odbyło się kolejne zebranie Grupy Schumana w polskich Parlamentarzystów. Na posiedzenie został zaproszony zarząd Instytutu Myśli Schumana. Omówiono realizowane i podejmowane wspólnie z Instytutem Myśli Schumana dzieła, które były dokonane w ostatnim roku. Wśród wielu dzieł  należy wymienić:

  • Konferencja w Senacie nt. Służby Publicznej wzorem Roberta Schumana
  • Konferencje prasowe o kierunkach zmian w Europie
  • “Wigilia Bez Granic” w całej Polsce
  • Wezwanie odczytane w Senacie o “Ratowanie Pomnika Jana Pawła II we Francji”
  • “Wielkanoc Bez Granic” w całej Polsce
  • “Europejski Festiwal Schumana 13 maja 2018 r. w Świątyni Opatrzności Bożej

Ostatnio rozpoczęte i planowane dzieła:

  • Utworzenie Grupy Schumana w Parlamencie Europejskim
  • Tworzenie “Wspólnot Serca” – osób o różnej sprawności z tzw. pełnosprawnymi
  • Modlitwa Bez Granic za Europę 13 dnia każdego miesiąca – zapraszamy wszystkich Parlamentarzystów do udziału co miesiąc w takiej modlitwie