Schuman Group at Parliament of Poland; Grupa Schumana w Parlamencie w Polsce – zebranie 13 lipca 2018

13 lipca 2018 odbyło się kolejne zebranie Grupy Schumana w polskich Parlamentarzystów. Na posiedzenie został zaproszony zarząd Instytutu Myśli Schumana. Omówiono realizowane i podejmowane wspólnie z Instytutem Myśli Schumana dzieła, które były dokonane w ostatnim roku. Wśród wielu dzieł  należy wymienić:

Ostatnio rozpoczęte i planowane dzieła: