Konferencje w Przemyślu 18.05 i w Ustroniu 20.05

W czwartek 18 maja 2023 w ramach VII Europejskiego Festiwalu Schumana zapraszamy do uczestnictwa w konferencji w Przemyślu „Pierwsza Rzeczpospolita a Europa Schumana – paralele historyczne”, w godzinach od 10:00 do 14:00. Udział on-line poprzez Ms Teams, a w realu przy ul. Słowackiego 89. Wśród występujących będzie m.in. prof. Grzegorz Pastuszko z tematem „Próba federalizacji Unii Europejskiej i związane z tym zagrożenia” oraz dr Lucjan Fac z tematem „Walka o utrzymanie Wspólnoty Narodów Europy na podstawie Pierwszej Rzeczypospolitej”. Przemawiać będzie również prof. Zbigniew Krysiak i dr Andrzej Gliwa.

Link na Ms Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZNTedyyBRmMYyL1Q3MVVp6uRwHw3zmc2-zqbC-KsX6U1%40thread.tacv2/1684304349809?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%222ec64c58-8416-4b94-92a8-8df3f39dce6e%22%7d

You Tube: https://youtube.com/live/SEjj0qnMdOI?feature=share

Z kolei w sobotę 20 maja 2023 zapraszamy do uczestnictwa w konferencji w Ustroniu „Quo vadis Europo XXI wieku?”, w godzinach od 11:00 do 16:00. Udział on-line poprzez Ms Teams, a w realu przy ul. Szpitalnej 88. Wśród występujących będzie m.in. prof. Zbigniew Krysiak z tematem „Robert Schuman jako spadkobierca wartości Pierwszej Rzeczypospolitej”, senator Tadeusz Kopeć z tematem „O ekumenicznym wymiarze budowania jedności Europy, na przykładzie współpracy Roberta Schumana i Denisa de Rougemont”, dr Marek Oktaba z tematem „Cyryl i Metody – patroni Europy, „Dwa płuca” Europy i zapomniane braterstwo” oraz prof. Kazimierz Dadak z tematem „Społeczna nauka Kościoła a idea UE. Możliwości i rzeczywistość”.

Link na Ms Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZNTedyyBRmMYyL1Q3MVVp6uRwHw3zmc2-zqbC-KsX6U1%40thread.tacv2/1684304440967?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%222ec64c58-8416-4b94-92a8-8df3f39dce6e%22%7d

You Tube: https://youtube.com/live/3QHWZ9jTsuk?feature=share