Merkel i Putin rozbijają jedność Europy – w tej sytuacji wołajmy i działajmy w kierunku przywrócenia Europy Schumana