Modlitwa Bez Granic dla Niepodległej

Szanowni Państwo,
Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana zapraszają wszystkich Polaków do włączeniasię w „ModlitwęBez
Granic” dla Niepodległej w służbie budowania jedności, solidarności i pokoju w Europie. Na cześć 100 lat
Niepodległej Polski ofiarujmy taką modlitwę przez 100 miesięcy (13 dnia każdego miesiąca).
Za błogosławieństwem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza oraz serdecznym poparciem Księdza Prałata
Bogdana Bartołda 13 dnia kadego miesiąca o godzinie 19:00 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela
na warszawskiej Starówce będą się odbywały kolejne Modlitwy Bez Granic, a których początek miał miejsce
13 listopada 2018 r.
Modlitwa Bez Granic jest dedykowana Niepodległej, zarówno Niepodległej Polsce jak i niepodległości Europy,
czyli Europy wolnej od wpływów, które niszczą korzenie chrześcijańskie i tym samym nie pozwalają na
realizowanie w praktyce idei Sługi Bożego Roberta Schumana, o którego rychłą beatyfikację także się modlimy.
W tym roku ta modlitwa ma szczególne znaczenie, gdyż zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego,
dlatego chcemy prosić Boga o zjednoczenie wszystkich polityków chrześcijańskich i polityków dobrej woli w
Europie wokół Sługi Bożego Roberta Schumana i żeby chcieli go naśladować w procesie konstruowania
Wspólnoty Narodów Europy oraz zmiany modelu Europy na taki jaki jest zgodny z Wolą Boga i Bożej
Opatrzności. W procesie realizacji tego celu modlimy się o to, jeśli taka jest Wola Boża, aby powstała Frakcja
Schumana w Parlamencie Europejskim
Przy tym należy przypomnieć słowa Wielkiego Papieża Różańca i Papieża tworzącego fundamenty nauki
społecznej kościoła Leona XIII, że wszelka władza pochodzi od Boga i nie miałbyś władzy, gdyby Ci nie dano
zgóry, co oznacza, że władza sprzeciwiająca się Stwórcy lub nie współpracująca z Bogiem w realizacji Jego Woli,
wcześniej czy później utraci prawo do rządzenia. W tym kontekście kościół w modlitwie o wstawiennictwo
Sługi Bożego Roberta Schumana nazywa go „Uczniem Chrystusa w Polityce”, co wskazuje na oczekiwany
modeli postawę polityka jako sługi wobec wspólnoty ludzi i bliźnich a nie władcy, który sam dla siebie jest
punktem odniesienia.
Polacy pragną Europy Narodów jako Wspólnoty Ducha oraz Solidarnej Społecznie i Gospodarczo i na pewno
będą o nią walczyć aż do końca tak jak walczyli o Niepodległą Polskę. W tym kontekście bez mocy Bożej
Opatrzności zwycięstwo nie będzie możliwe, dlatego mówmy za Świętym Pawłem „Wszystko mogę w tym,
który mnie umacnia”.

13 dnia każego miesiąca Modlitwa Bez Granic będzie się rozpoczynać Mszą Świętą a następnie będzie
kontynuowana przed Najświętszym Sakramentem w formie śpiewów, wezwań modlitewnych i rozważań w
połączeniu z oprawą muzyczną. Obecnie różne siły w Europie przeciwstawiają się budowaniu Wspólnoty
Narodów, dlatego chcemy prosić Boga o wyposażenie nas w dary i kompetencje, które zmobilizują do podjęcia
i kontynuacji Misji Roberta Schumana.
Świadomi coraz większych zagrożeń jakie rodzi cywilizacja śmierci pragniemy z całego serca wezwać
wszystkich Polaków i mieszkańców całej Europy do modlitwy o budowanie Wspólnoty Narodów na
fundamentach chrześcijańskich. Dlatego z całego serca zapraszamy do Modlitwy Bez Granicw szystkich
mieszkańców Warszawy i Polski, w tym także działaczy społecznych, władze różnych szczeblii polityków, w
szczególności posłów, senatorów, premierów, ministrów, liderów partii i ich członków a także ich sympatyków,
środowiska kultury i sztuki, a także środowiska naukowe i akademickie.
Taka modlitwa będzie podejmowana systematycznie 13 dnia każdego miesiąca nie tylko w Warszawie, ale
także we wszystkich państwach, aby otoczyć Europę takim swego rodzaju „wieńcem uplecionym z gwiazd”
znajdujących się nad głową Niepokalanej Maryi Pokoju, której Robert Schuman oddał Europę przez
zawierzenie „Totus Tuus”. Takie modlitwy podjęła nie tylko Warszawa, ale zaczęły się już w stolicach innych
narodów. Wgrudniu dołączył Paryż a w styczniu dołączy także Budapeszt. Kolejne zgłoszenia przypłynęły z
Brukseli. Niech dzieło to stanie się też swego rodzaju służbą Polskiwobec błądzącej Europy.
www.ModlitwaBezGranic.com