Nowy Sącz po raz trzynasty stał się stolicą liderów jutra

Już po raz trzynasty młodzi liderzy z całej Europy spotkali się w Polsce, aby rozmawiać na temat przyszłości Europy oraz młodego pokolenia. Celem, który przyświecał Forum Ekonomicznemu Młodych Liderów było stworzenie międzynarodowego think-thanku – składającego się z reprezentantów przyszłych europejskich elit, oddziałujących zarówno na płaszczyźnie lokalnej w swoich krajach, jak i inicjujących wspólnie międzynarodowe projekty i przedsięwzięcia, które pozwolą budować lepsze jutro. Na zdjęciu reprezentant Instytutu Myśli Schumana, Ryszard Krzyżkowski, wraz z przesympatycznymi paniami które profesjonalnie witały, rejestrowały uczestników i miały odpowiedzi na wszystkie pytania organizacyjne.