Obszary działalności

Instytut Myśli Schumana realizuje misję i cele w następujących obszarach:

Rozwój talentów przez pracę człowieka

Nauka i edukacja

Ochrona zdrowia i życia człowieka

Żywienie człowieka

Kondycja rodziny i gospodarstwa domowego

Finanse gospodarstw domowych

Służba ubogim

Rozwój przedsiębiorstw

Promocja i rozwój spółdzielczości

Bezpieczeństwo energetyczne

Warunki i otoczenie mieszkaniowe człowieka

Rozwój i promocja obszarów wiejskich

Odpoczynek człowieka z naturą w obszarach wiejskich

Troska o środowisko naturalne i kontakt człowieka z naturą

Życzliwa człowiekowi aranżacja obszarów i aglomeracji miejskich

Rynek finansowy

IT w budowaniu relacji między ludźmi

Osiągnięcia technologiczne w rozwoju człowieka

Pielęgnowanie miłości do ojczyzny i szacunku do ludzi

Budowanie przyjaźni i jedności między grupami społecznymi

Budowanie przyjaźni między narodami

Budowanie wspólnoty narodów