Prezydent RP: „Panie Boże Błogosław Polsce i Solidarności” – Taka Polska o jakiej Pan mówił Panie Prezydencie, Polska Solidarna potrzebna jest Europie, żeby powróciła do Idei Sługi Bożego Roberta Schumana i chrześcijańskich korzeni. Panie Prezydencie wspaniałe wystąpienie w Gdańsku w Bazylice Świętej Brygidy w 38 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.