Instytut analizuje stan pojednania narodów na granicy Europy i Azji. Spotkanie z przedstawicielem Watykanu w Turkmenistanie Ojcem Andrzejem Madejem Oblatem Maryi Niepokalanej. Podczas spotkania zapoznaliśmy się z realiami życia społecznego, religijnego i gospodarczego w kraju, który należał do Związku Radzieckiego. Spotkanie to było bardzo ważne dla Instytutu z perspektywy analizy problemów pojednia między narodami i między ludźmi, co jest w głównym nurcie promowanych idei Sługi Bożego Roberta Schumana. W dalszej kolejności przedstawiamy historię misji katolickich w krajach basenu morza Kaspijskiego. Oraz ustanowienia przez Jana Pawła II w 1997 Ojca Andrzeja Madeja odpowiedzialnym za Turkmenistan. Ojciec Andrzej Madej był moderatorem wspaniałego Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego Franciszka Blachnickiego. Ojciec Madej poprowadził pierwszą Oazę III Stopnia w Rzymie w 1979 na zaproszenie Jana Pawła II.