Frakcja Schumana jest dobrą perspektywą dla polskich i włoskich polityków do budowania jedności w celu powrotu do Wspólnoty Narodów Europy. Prezes PIS, Jarosław Kaczyński ma nadzieję na powrót do Europy Ojczyzn, bo chyba są silne podstawy do takiej perspektywy. Wg Instytutu Myśli Schumana oraz wielu ludzi w Europie powrót do Europy Schumana jest synonimem powrotu do chrześcijańskich fundamentów i od tej odpowiedzialności nie mogą zdystansować się chrześcijńscy lub katoliccy politycy. Nie wolno zaprzepaścić obecnej szansy, ale trzeba podjąć intensywne wysiłki jednoczenia prawicy i ludzi dobrej woli wokół idei Schumana. Obecne elity w Brukseli działają destrukcyjnie i należy dążyć do tego, aby to zmienić, lecz bez dużej liczebnie Frakcji Schumana nie będzie to możliwe.