Prof. Zbigniew Krysiak o aktualnym stanie problemu osób związanych kredytem frankowym