Prof. Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej IMS został powołany do Akademii Kopernikańskiej!

MEiN/YouTube

Przewodniczący Rady Programowej i fundator Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na członka Izby Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Akademii Kopernikańskiej. Nominację wręczył minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek.

Prof. Zbigniew Krysiak jest wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej. Jego badania naukowe koncentrują się wokół wyceny przedsiębiorstw z uwzględnieniem banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych, rynków kapitałowych i zarządzania kapitałem oraz zarządzania ryzykiem. Współpracował z wielkimi korporacjami i doradzał najważniejszym instytucjom publicznym w Polsce.

„Rok temu pan prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu swój projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej, która nie jest i nie będzie żadną konkurencją dla jakiejkolwiek uczelni, ale jest płaszczyzną debaty, płaszczyzną wymiany doświadczeń i współpracy naukowców z całego świata” – mówił podczas inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego minister Przemysław Czarnek. Podkreślał przy tym, że „nauka to odkrywanie prawdy”. „Tej prawdy potrzebujemy dzisiaj być może jak nigdy wcześniej. W dobie wojen, tej dramatycznej, brutalnej wojny na Ukrainie dosłownie paręset kilometrów stąd, w dobie szalejących ideologii, zniekształcających rzeczywistość człowieka, w dobie wielu kłótni i wielu konfliktów życzę państwu, aby Światowy Kongres Kopernikański, otwierany tutaj, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i kontynuowany przez następne trzy dni w Toruniu, a następnie kroczący przez Kraków, przez Olsztyn i znów powracający do Torunia jesienią tego roku był okazją do odkrywania na nowo i od nowa pełnej prawdy do Bogu, człowieku i świecie w każdym wymiarze rzeczywistości nas otaczającej” – mówił szef MEiN.

W Toruniu oficjalnie zainaugurowano Światowy Kongres Kopernikański. Centralnym wydarzeniem pierwszego dnia kongresu było wręczenie powołań dla Sekretarza Generalnego oraz członków izb Akademii Kopernikańskiej. To faktyczna inauguracja działalności nowej instytucji.

Akademia Kopernikańska jest oparta na pięciu filarach odpowiadających obszarom dokonań Mikołaja Kopernika, które stały się podstawą organizacji izb. Są to: astronomia, ekonomia, prawo, medycyna oraz teologia i filozofia. Instytucja ta ma za zadanie integrację polskich naukowców z całego świata oraz wspieranie ich działań naukowych. Jej podstawowym celem jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, którego założeniem jest wzmocnienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Akademią będą kierować naukowcy z całego świata, co ułatwi realizację podstawowego celu nowej instytucji, jakim jest umiędzynarodowienie polskiej nauki.

Akademia będzie realizować program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie stypendiów kopernikańskich, grantów Mikołaja Kopernika, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie nagród czy powoływanie ambasadorów Akademii Kopernikańskiej.

Anna Wiejak