Schuman w Łodzi

W Instytucie Europejskim w Łodzi odbył się wykład Profesora Zbigniewa Krysiaka pt. Powrót do Europy Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana. Jak podkreślił Profesor Krysiak, Robert Schuman realizował konkretne działanie w celu pojednania narodów. Wartości takie jak solidarność i pokój, którymi kierował się Sługa Boży Robert Schuman są aktualne. Europa powinna powrócić do idei Schumana, powinna powrócić do Wspólnoty Narodów Europy. W Instytucie Myśli Schumana powstał Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, który ma za zadanie edukować w zakresie norm i zasad myśli chrześcijańsko-społecznej oraz zastosowania tej myśli w praktyce. W Szkole Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Łodzi odbył się konkurs „Unia Europejska po angielsku”, laureaci pojadą na Podróż Śladami Schumana, która odbędzie się we wrześniu.
Modlitwa o wstawiennictwo sługi Bożego Roberta Schumana:
Panie Boże!
To za przykładem człowieka pełnego pokoju „łagodnego, cichego i o pokornym sercu”, zwracam się do Ciebie w mojej modlitwie. Za sprawą Roberta Schumana powierzam się Twojej Boskiej Opatrzności i Tobie wyznaję: Ty jesteś moim Mistrzem i Nauczycielem i w Tobie mam zaufanie. Wysłuchaj mojej modlitwy (podaj intencję) i przyjdź okazać świętość Twojego sługi Roberta Schumana, ucznia Chrystusa w polityce. Panie Boże, pozwól mi dzisiaj czynić Twoją wolę wszędzie tam, gdzie jestem i żyję. Amen.