Szkoła Cnót Obywatelskich – Model sługi społecznego oparty na wzorze i stylu działania Roberta Schumana