Szkoła Duchowości Schumana

</p>

Szkoła Cnót Obywatelskich – Schuman wobec wielkiego sporu o demokrację

Szkoła Cnót Obywatelskich – Drugie spotkanie

. .

Szkoła Cnót Obywatelskich – Robert Schuman w służbie człowiekowi w woli Opatrzności

. .

Szkoła Cnót Obywatelskich – Model sługi społecznego oparty na wzorze i stylu działania Roberta Schumana