Szkoła Cnót Obywatelskich – Schuman wobec wielkiego sporu o demokrację