Krzysztof Dresler

Krzysztof Dresler zdjęcie

Krzysztof Dresler

Ekspert w obszarze rynków finansowych i kapitałowych

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości oraz instytucjach rynku kapitałowego.

Obecnie jest Partnerem i wspólnikiem: BAAK – Biura Analiz Aplikacji Kredytowych, spółki CAPITALIA oraz prezesem zarządu spółki ICRA.

Przez ponad 10 lat pracował w bankowości, nadzorując jako wiceprezes zarządu PKO Bank Polski SA w latach 2008-2011 obszar ryzyka i windykacji, a czasowo także bankowość inwestycyjną.

Był Przewodniczącym Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Przewodniczącym Komitetu Kredytowego Banku. W latach 2010-2012 był sekretarzem Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Kredobank – największej polskiej inwestycji na Ukrainie.

W 2012 roku został odznaczony odznaką honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

We wcześniejszym okresie Krzysztof Dresler nadzorował zarządzanie aktywami i pasywami jako Dyrektor Zarządzający w Pekao SA, a jako Chief Financial Officer oraz Reporting Officer w Dom Maklerski Xelion – Unicredit Group także obszary strategii, planowania, kontrolingu oraz politykę kadrową, politykę wynagradzania sieci, politykę kosztową oraz kwestie podatkowe.

W latach 1996-2001 Krzysztof pracował w KDPW SA przy projekcie stworzenia rynku terminowego i systemu zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych, wprowadzanych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle w latach 1998-2006 pracował naukowo w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w polityce pieniężnej oraz globalizacji rynków finansowych.

W ramach pracy zawodowej uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach. Odbył m.in. staż w spółce Depository Trust Company (Nowy Jork), ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz kurs kandydatów Chartered Financial Analyst (CFA), a także studium dla dyrektorów finansowych. Jest certyfikowanym doradcą rynku New Connect.

Jest członkiem wielu organizacji, m.in. Global Association of Risk Professionals, Professional Risk Management International Association, Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi) oraz Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska. Jako członek zespołu uczestniczył w opracowaniu raportu „Młodzi 2011”.

Krzysztof Dresler mówi płynnie po angielsku i niemiecku oraz zna język rosyjski. Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe studia filozoficzne w Collegium Civitas, program menedżerski „Zarządzanie dla przywództwa w biznesie” przygotowany przez University of New Brunswick, a także Studia Podyplomowe „Studium Controlingu Bankowego”.

 635939511033134646 500796842 linkedin 1m93tfw