Bogusław Białowąs

Bogusław Białowąs Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Swoją karierę w bankowości rozpoczął w 1992 r., zdobywając doświadczenie głównie w obszarze ryzyka kredytowego, restrukturyzacji i windykacji. Od 2009 r. specjalizuje się we wdrażaniu i obsłudze programów mieszkaniowych służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Autor… Czytaj dalej Bogusław Białowąs

Krzysztof Dresler

Krzysztof Dresler Ekspert w obszarze rynków finansowych i kapitałowych Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości oraz instytucjach rynku kapitałowego. Obecnie jest Partnerem i wspólnikiem: BAAK – Biura Analiz Aplikacji Kredytowych, spółki CAPITALIA oraz prezesem zarządu spółki ICRA. Przez ponad 10 lat pracował w bankowości, nadzorując jako wiceprezes zarządu PKO Bank Polski SA w latach 2008-2011 obszar… Czytaj dalej Krzysztof Dresler

Andzej Filipiak

Andrzej Filipiak Członek Rady Instytutu Absolwent anglistyki i Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, amerykanista, przedsiębiorca, doradca finansowy. W obrębie jego zainteresowań zawodowych leży obszar szeroko rozumianej edukacji finansowej. Pozazawodowo interesuje się między innymi amerykańską myślą polityczną, republikanizmem, konserwatyzmem, dziedzictwem cywilizacyjnym i Rzeczpospolitej, duchowością i Biblią.

Małgorzata Hałasik

Małgorzata Hałasik Jestem tegoroczną absolwentką studiów magisterskich oraz doktorantką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Moja ścieżka naukowa oraz zawodowa skupiona jest wokół tematyki związanej z rynkiem kapitałowym. Studia rozpoczęłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kształciłam się przez trzy lata i to właśnie tam stawiałam swoje pierwsze kroki w edukacji. To co powoduje, że… Czytaj dalej Małgorzata Hałasik

Paweł Nowosadko

Paweł Nowosadko Partner, Dział Audytu Instytucji Finansowych Paweł Nowosadko, Partner w Deloitte, jest biegłym rewidentem, który posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe, posiada również Dyplom Biegłego Księgowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (FCCA).  Specjalizuje się w usługach audytu dla podmiotów z sektora finansowego, a w ostatnich latach rozwijał w Deloitte usługi doradcze z obszaru finansowo-księgowego, zarządzania ryzykiem,… Czytaj dalej Paweł Nowosadko

Maciej Bitner

Maciej Bitner   Główny Ekonomista Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, Absolwent ekonomii i filozofii UW. Zajmuje się rynkiem pracy, rynkiem kapitałowym, polityką pieniężną oraz problematyką emerytalną. Interesuje go polityka publiczna i jej podstawy w filozofii politycznej, historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej.

Anna Zielińska

Anna Zielińska   Pracownik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych od 20 lat, m.in. w Biurze Realizacyjnym ds. Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego, Biurze Analiz i Harmonizacji oraz Dziale Strategii i Rozwoju Biznesu. Przedstawiciel KDPW w pracach Grupy Roboczej ds. Polityki Publicznej Europejskiego Stowarzyszenia Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Finansów i Bankowości oraz podyplomowych… Czytaj dalej Anna Zielińska

dr Tom Clark

Tom Clark Executive Counsel, Government Affairs and Policy – GE Capital InternationalWith twenty-five years of experience in legal and government affairs practice, the last fifteen of which have been in senior roles with GE Capital, Tom Clark now serves as Executive Counsel and Director of Government Affairs and Policy for GE Capital International. In this… Czytaj dalej dr Tom Clark

Wiesław Janczyk

Wiesław Janczyk   Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Poseł na Sejm VI, VII i VIII  kadencji. Wiceminister Finansów, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie, Przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego.

prof. dr hab. Jan Koleśnik

dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH   Ukończył Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: finanse, bankowość. Od 2000 roku zatrudniony w Katedrze Bankowości – obecnie… Czytaj dalej prof. dr hab. Jan Koleśnik