Ekspert

BB

Bogusław Białowąs

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Swoją karierę w bankowości rozpoczął w 1992 r., zdobywając doświadczenie głównie w obszarze ryzyka kredytowego, restrukturyzacji i windykacji. Od 2009 r. specjalizuje się we wdrażaniu i obsłudze programów mieszkaniowych służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Autor licznych opracowań
i artykułów z zakresu działania rządowych programów wspierających budownictwo mieszkaniowe. Obecnie piastuje stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym związany jest od 2002 r. Od ponad 8 lat współtworzy i realizuje oraz obsługuje programy: Rodzina na Swoim; Mieszkanie dla Młodych; Budownictwo Komunalne, Socjalne – Mieszkania Chronione, – wspierających zarówno gminne budownictwo czynszowe, jak i zakup mieszkań na własność.

Krzysztof Dresler zdjęcie

Krzysztof Dresler

Ekspert w obszarze rynków finansowych i kapitałowych

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości oraz instytucjach rynku kapitałowego.

Obecnie jest Partnerem i wspólnikiem: BAAK – Biura Analiz Aplikacji Kredytowych, spółki CAPITALIA oraz prezesem zarządu spółki ICRA.

Przez ponad 10 lat pracował w bankowości, nadzorując jako wiceprezes zarządu PKO Bank Polski SA w latach 2008-2011 obszar ryzyka i windykacji, a czasowo także bankowość inwestycyjną.

Był Przewodniczącym Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Przewodniczącym Komitetu Kredytowego Banku. W latach 2010-2012 był sekretarzem Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Kredobank – największej polskiej inwestycji na Ukrainie.

W 2012 roku został odznaczony odznaką honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

We wcześniejszym okresie Krzysztof Dresler nadzorował zarządzanie aktywami i pasywami jako Dyrektor Zarządzający w Pekao SA, a jako Chief Financial Officer oraz Reporting Officer w Dom Maklerski Xelion – Unicredit Group także obszary strategii, planowania, kontrolingu oraz politykę kadrową, politykę wynagradzania sieci, politykę kosztową oraz kwestie podatkowe.

W latach 1996-2001 Krzysztof pracował w KDPW SA przy projekcie stworzenia rynku terminowego i systemu zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych, wprowadzanych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle w latach 1998-2006 pracował naukowo w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w polityce pieniężnej oraz globalizacji rynków finansowych.

W ramach pracy zawodowej uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach. Odbył m.in. staż w spółce Depository Trust Company (Nowy Jork), ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz kurs kandydatów Chartered Financial Analyst (CFA), a także studium dla dyrektorów finansowych. Jest certyfikowanym doradcą rynku New Connect.

Jest członkiem wielu organizacji, m.in. Global Association of Risk Professionals, Professional Risk Management International Association, Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi) oraz Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska. Jako członek zespołu uczestniczył w opracowaniu raportu „Młodzi 2011”.

Krzysztof Dresler mówi płynnie po angielsku i niemiecku oraz zna język rosyjski. Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe studia filozoficzne w Collegium Civitas, program menedżerski „Zarządzanie dla przywództwa w biznesie” przygotowany przez University of New Brunswick, a także Studia Podyplomowe „Studium Controlingu Bankowego”.

 635939511033134646 500796842 linkedin 1m93tfw

 

Andrzej Filipiak Członek Rady Instytutu Absolwent anglistyki i Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, amerykanista, przedsiębiorca, doradca finansowy. W obrębie jego zainteresowań zawodowych leży obszar szeroko rozumianej edukacji finansowej. Pozazawodowo interesuje się między innymi amerykańską myślą polityczną, republikanizmem, konserwatyzmem, dziedzictwem cywilizacyjnym i Rzeczpospolitej, duchowością i Biblią.

halasik
Małgorzata Hałasik

Jestem tegoroczną absolwentką studiów magisterskich oraz doktorantką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Moja ścieżka naukowa oraz zawodowa skupiona jest wokół tematyki związanej z rynkiem kapitałowym. Studia rozpoczęłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kształciłam się przez trzy lata i to właśnie tam stawiałam swoje pierwsze kroki w edukacji. To co powoduje, że mogę wyrażać siebie to pomoc innym i właśnie dlatego wielką przyjemność sprawia mi przekazywanie swojej wiedzy dalej. Jako początkująca studentka należałam do Stowarzyszenia Wiosna, gdzie jako wolontariuszka pomagałam dzieciom w nauce. Obecnie również udzielam korepetycji i sprawia mi to dużą satysfakcję. Jestem zaangażowana w działalność kół naukowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dzięki czemu dalej kształcę się i rozwijam.

nowosadko
Paweł Nowosadko

Partner, Dział Audytu Instytucji Finansowych

Paweł Nowosadko, Partner w Deloitte, jest biegłym rewidentem, który posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe, posiada również Dyplom Biegłego Księgowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (FCCA).  Specjalizuje się w usługach audytu dla podmiotów z sektora finansowego, a w ostatnich latach rozwijał w Deloitte usługi doradcze z obszaru finansowo-księgowego, zarządzania ryzykiem, wymogów regulacyjnych oraz praktycznych aspektów zastosowania standardów MSSF dla klientów z polskiego rynku, jak i międzynarodowych instytucji finansowych.

Wykształcenie i kwalifikacje:

Dyplom Biegłego Rewidenta wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

Dyplom Biegłego Księgowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (ACCA)

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego

 {pdf=http://docdro.id/H0ZiULG|100%|300|native}

Maciej Bitner zdjęcie
Maciej Bitner

 

Główny Ekonomista Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, Absolwent ekonomii i filozofii UW. Zajmuje się rynkiem pracy, rynkiem kapitałowym, polityką pieniężną oraz problematyką emerytalną. Interesuje go polityka publiczna i jej podstawy w filozofii politycznej, historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej.

zielinska

Anna Zielińska

 

Pracownik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych od 20 lat, m.in. w Biurze Realizacyjnym ds. Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego, Biurze Analiz i Harmonizacji oraz Dziale Strategii i Rozwoju Biznesu. Przedstawiciel KDPW w pracach Grupy Roboczej ds. Polityki Publicznej Europejskiego Stowarzyszenia Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Finansów i Bankowości oraz podyplomowych studiów europejskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Tom ClarkTom Clark


Executive Counsel, Government Affairs and Policy – GE Capital International
With twenty-five years of experience in legal and government affairs practice, the last fifteen of which have been in senior roles with GE Capital, Tom Clark now serves as Executive Counsel and Director of Government Affairs and Policy for GE Capital International. In this role, he coordinates advocacy and public policy initiatives across a range of financial services issues. Mr. Clark holds a Bachelor’s degree from Harvard College and a J.D. from Columbia University School of Law, where he was Notes Editor of the Columbia Law Review. Prior to coming to London last year, Mr. Clark was based for many years in Tokyo leading Government Affairs for GE Capital Asia-Pacific and GE’s Energy businesses in Japan. Mr. Clark also served as Chief Legal Counsel of GE Capital Finance in Japan for six years, and as Legal Counsel for GE Capital in the US. Prior to joining GE, he worked in private law practice first at Sullivan & Cromwell in New York City, and then at Wilmer, Cutler & Pickering in Washington D.C. Between his graduation from Columbia Law School and entering private practice, Mr. Clark served as a law clerk for Circuit Judge James L. Buckley on the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit in Washington D.C.
Mr. Clark is currently a member of the Financial Services Committee of the American Chamber of Commerce in Europe, and of the International Regulatory Strategy Group Council in London. Whilst based in Japan, Mr. Clark served as co-chair of the Banking, Finance and Capital Markets Committee of the American Chamber of Commerce in Japan, where he was also a Board of Governors member, and was a Board member of the U.S. National Center for APEC and a member of its Financial Services Working Group. He also served as Vice Chair of the Asia-Pacific Counsel of American Chambers of Commerce, was President of the Tokyo Chapter of Financial Executives International, and was a member of the Financial Services Working Group of the US-ASEAN Business Council. Mr. Clark was a visiting professor at Keio Law School in Tokyo.
Mr. Clark lives in London with his wife Hiroko and their four children.

Wjanczyk

Wiesław Janczyk

 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Poseł na Sejm VI, VII i VIII  kadencji. Wiceminister Finansów, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie, Przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego.

JKoleśnik

dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH

 

Ukończył Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: finanse, bankowość.

Od 2000 roku zatrudniony w Katedrze Bankowości – obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2000–2002 był pracownikiem Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, zaś w latach 2003-2007 doradcą prezesa Związku Banków Polskich oraz sekretarzem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych.

W latach 2007 – 2009 związany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym jako doradca prezesa oraz pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu, zaś od listopada 2008 r. do września 2009 r. pełniący obowiązki członka zarządu Funduszu.

W latach 2009 – 2016 ponownie związany z Narodowym Bankiem Polskim jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego oraz jako doradca.

Od II 2016 r. doradca Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a od III 2016 r. członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA.

Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.