Wiesław Janczyk

Wjanczyk

Wiesław Janczyk

 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Poseł na Sejm VI, VII i VIII  kadencji. Wiceminister Finansów, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie, Przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego.