prof. dr hab. Jan Koleśnik

JKoleśnik

dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH

 

Ukończył Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: finanse, bankowość.

Od 2000 roku zatrudniony w Katedrze Bankowości – obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2000–2002 był pracownikiem Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, zaś w latach 2003-2007 doradcą prezesa Związku Banków Polskich oraz sekretarzem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych.

W latach 2007 – 2009 związany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym jako doradca prezesa oraz pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu, zaś od listopada 2008 r. do września 2009 r. pełniący obowiązki członka zarządu Funduszu.

W latach 2009 – 2016 ponownie związany z Narodowym Bankiem Polskim jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego oraz jako doradca.

Od II 2016 r. doradca Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a od III 2016 r. członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA.

Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.