Sławomir Horbaczewski

Sawomir Horbaczewskki
Sławomir Horbaczewski

 

Ekonomista, do 1997 Dyrektor Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., następnie Prezes Zarządu Banki Energetyki S.A. , INVEST Banku SA. oraz DrWitt S.A.; od 2003 prowadzi działalność doradczą z zakresu strategii, finansów, nieruchomości; wykształcenie prawnicze (UAM w Poznaniu), studia podyplomowe (Uniwersytet i Politechnika w Warszawie), szkolenia w New York Institute of Finance, IFG w Paryżu, Lloyds Bank w Anglii i Creditanstalt w Wiedniu), w 2013 ukończył studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii, w kwietniu 2016 powołany w Kancelarii Prezydenta RP jako niezależny ekspert do spraw projektu tzw. ustawy frankowej.