Paweł Nowosadko

nowosadko
Paweł Nowosadko

Partner, Dział Audytu Instytucji Finansowych

Paweł Nowosadko, Partner w Deloitte, jest biegłym rewidentem, który posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe, posiada również Dyplom Biegłego Księgowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (FCCA).  Specjalizuje się w usługach audytu dla podmiotów z sektora finansowego, a w ostatnich latach rozwijał w Deloitte usługi doradcze z obszaru finansowo-księgowego, zarządzania ryzykiem, wymogów regulacyjnych oraz praktycznych aspektów zastosowania standardów MSSF dla klientów z polskiego rynku, jak i międzynarodowych instytucji finansowych.

Wykształcenie i kwalifikacje:

Dyplom Biegłego Rewidenta wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

Dyplom Biegłego Księgowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (ACCA)

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego

 {pdf=http://docdro.id/H0ZiULG|100%|300|native}