Maciej Bitner

Maciej Bitner zdjęcie
Maciej Bitner

 

Główny Ekonomista Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, Absolwent ekonomii i filozofii UW. Zajmuje się rynkiem pracy, rynkiem kapitałowym, polityką pieniężną oraz problematyką emerytalną. Interesuje go polityka publiczna i jej podstawy w filozofii politycznej, historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej.