Anna Zielińska

zielinska

Anna Zielińska

 

Pracownik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych od 20 lat, m.in. w Biurze Realizacyjnym ds. Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego, Biurze Analiz i Harmonizacji oraz Dziale Strategii i Rozwoju Biznesu. Przedstawiciel KDPW w pracach Grupy Roboczej ds. Polityki Publicznej Europejskiego Stowarzyszenia Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Finansów i Bankowości oraz podyplomowych studiów europejskich na Uniwersytecie Warszawskim.