Od lutego 2024 ścisła cenzura w internecie? Podajemy szczegóły!

Parlament Europejski wraz z Radą wydały wspólny komunikat „Nie ma miejsca dla nienawiści: Europa zjednoczona przeciwko nienawiści”, w którym nakreślają planowaną szeroko zakrojoną politykę walki z tzw. mową nienawiści. Zgodnie z programem unijnym objęte nią zostaną zarówno media, szkolnictwo, jak i inne obszary życia znajdujące się w kręgu zainteresowania neomarksistowskich ideologów.