Rola Polski w inicjatywie Trójmorza

Jak zostało wspomniane wyżej idea Międzymorza jest ideą Polską która poprzez potencjał i nośność Polskiej kultury w XVI wieku została zaszczepiona w krajach regionu. Nie można więc odmówić Polsce wiodącej roli w Inicjatywie Trójmorza. Stale rozwijana myśl społeczna i polityczna jaką jest Wspólnota Nardów Trójmorza wprowadziła ją na nowe tory i przy korzystnym układzie politycznym… Czytaj dalej Rola Polski w inicjatywie Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza jako droga do budowania potencjału politycznego i gospodarczego regionu

Ważnym aspektem na który wpłynęły działania zmierzające do realizacji idei Trójmorza jest budowa potencjału politycznego, gospodarczego i społecznego. Działanie wspólnotowe może, i przynosi rezultaty, w postaci silnego impulsu rozwojowego. Synergia działania może stać się siłą napędową decyzji politycznych. Zsumowanie kapitału ludzkiego czy też siły gospodarki krajów Trójmorza może nie tylko oddziaływać na region ale również… Czytaj dalej Inicjatywa Trójmorza jako droga do budowania potencjału politycznego i gospodarczego regionu

Trójmorze jako wspólnota tradycji historii i wartości

Trójmorze, jak podano wyżej, zrodzone w specyficznych warunkach politycznych i społecznych wśród ludności bliskiej geograficznie, aby mogło zaistnieć odwoływało i odwołuje się do wspólnoty wartości i losu. Nie można nie nadmienić, że działania w Trójmorzu i wcześniej w Międzymorzu zostały podjęte przez ludność wyznania chrześcijańskiego (przy pełnym poszanowaniu mniejszości żydowskiej i muzułmańskiej) w szczególności poprzez… Czytaj dalej Trójmorze jako wspólnota tradycji historii i wartości

Idea Trójmorza w kontekście historycznym

Początków idei Trójmorza (Tri Marium) należy upatrywać w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To właśnie myśl polityczna wspólnoty narodów (Polski, Litwy oraz przez pewien okres Rusi) była bezpośrednim bodźcem do ukłucia pojęcia Intermarium a więc historycznego Międzymorza. Ważnym elementem tej myśli było powołanie wspólnoty różnych narodów poprzez punkty wspólne, jak podobne tradycje czy wspólne wartości w tym… Czytaj dalej Idea Trójmorza w kontekście historycznym